Porovesi ja Nerkoojärvi saivat uuden kevään ja tulevaisuuden

Säännöstelymääräyksiä on muutettu siten, että pakollisesta vedenkorkeuden kevätalennuksesta on voitu luopua. Alennus voidaan kuitenkin tehdä, mikäli vesistöennusteiden mukaan on odotettavissa keskimääräistä suurempi tulva, millä varmistetaan se, että huipputulvien korkeus ei nouse. Myös loppuvuoden säännöstelymääräyksiä on muutettu siten, että loppuvuoden vedenpinnan nostosta on luovuttu. Muutoksen tarkoituksena on jättää järviin varastotilaa mahdollisten talvitulvien varalle.

Uusi säännöstelykäytäntö koskettaa suurelta osin koko Iisalmen reittiä, koska se kohdistuu pääasiassa Nerohvirran ja Viannankosken säännöstelypatoihin, joilla reitin vesiä ohjaillaan. Pohjois-Savon ELY-keskus otti käyttöön Nerkoo-Poroveden tasossa olevilla järvillä, sekä Onkivedellä uuden säännöstelykäytännön. Muutos perustuu Itä-Suomen aluehallintoviraston joulukuussa antamaan päätökseen. Muutoksen tavoitteena on kevään kuivuusriskien vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen siten, että säännöstelyä voidaan hoitaa nykyistä joustavammin erilaisissa vesitilanteissa.

Säännöstelyn muutos on näkynyt jo tänä keväänä Porovedellä, Nerkoojärvellä ja Onkivedellä siten, että vedenpinnan alentamista ei ole aloitettu aiempaan tapaan heti tammikuun alusta. Valuma-alueen lumimäärä on tänä keväänä selvästi keskiarvoa pienempi, joten kevättulvaennusteet ovat olleet maltillisia. Järvien vedenpintaa on voitu pitää koko kevät-talven ja kevään ajan uuden säännöstelyluvan mukaisella tasolla niin sanottua kevätkuoppaa tekemättä. Joka tarkoittaa selkokielellä sitä, että vanhaan käytäntöön verrattuna vedenpinta on pysynyt noin 50 senttiä korkeammalla. Tällä nykyisellä korkeudella voidaan jatkaa aina 5.6. saakka jolloin uudenkin luvan mukainen Porovesi-Nerkoojärven ylävedenkorkeus 84,65 metriä ei saa ylittyä. Tällä varmistutaan siitä, että mahdollisesti vettyneet rantapellot pääsevät kuivumaan ja viljelijät pääsevät kevättöihin pelloilleen.

Terveempi Onkivesi yhdistyksen 12.8.2011 ELY-keskukselle tekemässä säännöstelynmuutos hakemuksessa oli myös yhtenä päätavoitteena lopettaa pakollinen kevät-juoksutus tässä uudessa luvassa toteutuvalla tavalla. Ehkä silloin esittämämme perusteet eivät olleet riittäviä ja muutos jäi toteutumatta. Nyt ELY:n vesistöasiantuntijat tekivät erittäin perusteellisen selvityksen asiasta ja etsivät ajantasaiset ja riittävät, ilmastonmuutokseen sopeutuvat perusteet uudelle säännöstelyluvalle.

Tämä uusi säännöstelykäytäntö on erittäin tärkeä ja vaikuttava muutos koko Iisalmen reitin vesistölle, jonka tuloksia pääsemme seurailemaan päivittäin jo tästä keväästä eteenpäin.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.