Syntyvyys laskee, miten käy seurojen?

Viime aikoina Iisalmessa keskustelua on herättänyt syntyvyyden lasku ja erityisesti sen mahdolliset vaikutukset päiväkoti- ja kouluinvestointeihin. Vuonna 2019 Iisalmessa syntyy 98 lasta vähemmän kuin vuonna 2013. Laskua syntyvyydessä tulee olemaan 41 prosenttia. Muutos on valtakunnallinen ilmiö, ja sen vaikutukset tulevat koskettamaan erityisesti niitä alueita, jotka jo muutenkin kärsivät negatiivisesta väestökehityksestä sekä väestön ikääntymisestä. Iisalmi ja koko Ylä-Savo kuuluvat juuri näihin alueisiin ja sen vuoksi asiaan on reagoitava ajoissa sekä palveluja alettava suunnittelemaan muuttuvan toimintaympäristön mukaisesti.

Syntyvyyden lasku ei vaikuta vain kuntien järjestämiin palveluihin, vaan siihen on varauduttava laajemmin. Muutos koskee kaikkia niitä toimijoita, joiden toiminta perustuu lapsille ja nuorille järjestettävään toimintaan. Merkittäviä tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi liikunta- ja nuorisoseurat. Näiden seurojen harrastajamäärät tulevat väistämättä tulevaisuudessa vähenemään, joka voi aiheuttaa haasteita seurojen toiminnalle.

Iisalmessa olosuhteet liikkumiseen ovat pääosin hyvät. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia valita mieleisensä liikuntamuoto ja seura, jossa sitä harrastaa. Liikuntaseurat tarjoavat kuitenkin useimmiten mahdollisuuden harrastaa vain yhtä lajia, jonka vuoksi liikkuminen voi jäädä yksipuoliseksi ja vain kyseisiä lajitaitoja kehittäväksi. Useat tutkimukset osoittavat, että liikkumisen tulisi lapsena olla mahdollisimman monipuolista, jolla turvataan parhaiten liikunnallisten perustaitojen kehittyminen. Monipuolinen liikunta tekee liikkumisesta myös mielekkäämpää ja ehkäisee vammojen syntymistä. Monipuolisista liikuntataidoista tulee olemaan hyötyä myös aikuisena.

Laaja lajivalikoima ja se, että jokaista lajia harrastetaan eri seurassa, aiheuttaa usein myös sen, että lapsen lajivalinta tehdään liian aikaisin. Liian aikaisin tehty lajivalinta voi pahimmillaan tukahduttaa liikkumisen ilon ja estää lasta kehittymästä sekä löytämästä itselleen sopivaa liikuntamuotoa. Tämän vuoksi lapselle tulisi tarjota mahdollisuus kokeilla useampia eri lajeja ja löytää niistä itselleen mieluinen, johon halutessaan panostaa enemmän. Lajivalinta tulisi liikunnan ammattilaisten mukaan tehdä vasta 12–13 vuoden iässä.

Seurat varmasti tarjoavat kaikille mahdollisuuden osallistua, mutta rajoitteeksi muodostuu usein harjoitusaikojen päällekkäisyys ja seuroihin maksettavat jäsenmaksut. Erityisesti perheet, joissa on useampi lapsi, joutuvat usein jo taloudellisista syistä karsimaan lasten harrastuksista ja keskittymään vain yhden lajin harrastamiseen. Jo yhden lajin harrastaminen voi maksaa vuodessa useita satoja euroja.

Ratkaisuna tähän voisi olla seurojen välinen nykyistä tiiviimpi yhteistyö. Monipuolisen liikkumisen mahdollistaminen esimerkiksi yhteisjäsenyyden tai muun mekanismin avulla voisi olla tulevaisuutta. Yksi mahdollisuus voisi olla myös yleisseuran perustaminen, jonka alaisuudessa toimisi useampia eri lajeja. Seurojen välisen tiiviimmän yhteistyön kautta olisi mahdollista kehittää myös valmennusta – eri lajien valmentajien välisellä yhteistyöllä harjoitteluun saataisiin monipuolisuutta ja mielekkyyttä. Ennen kaikkea yhteistyön kautta olisi mahdollisuus säilyttää seurojen toimintaedellytykset ja turvata näin monipuoliset harrastusmahdollisuudet Iisalmessa.

Kun tähän kokonaisuuteen yhdistetään vielä koulujen liikunnanopettajien osaaminen, niin mahdollisuudet lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen sekä monipuolistamiseen ovat olemassa. Iisalmen kaupungin tulisi esimerkiksi seuratukia myöntäessään kannustaa tällaiseen yhteistyöhön sekä hanke- tai muun rahoituksen turvin rekrytoida liikunta-alan ammattilainen suunnittelemaan seurojen välistä yhteistyötä ja valmennuksen kehittämistä.

Seurakeskeisen liikunnan keskellä ei tule kuitenkaan unohtaa arkiliikuntaa ja sen merkitystä. Seurojen harjoitukset ovat vain pieni osa lasten tarvitsemasta päivittäisestä liikunnasta. Näin ollen meidän vanhempien tulee muistaa, että lasten liikuntaa ei voi kokonaan ulkoistaa seuroille, vaan siihen on kannustettava ja näytettävä esimerkkiä myös kotona. Aikuisten ylipaino ja liikkumattomuus ovat myös kasvava ongelma, joten liikunnasta ja sen harrastamisesta tulevat hyötymään myös vanhemmat.

”Kaikki syyt, jotka estävät meitä liikkumasta ovat tekosyitä.” – UKK

Jukka Innanen, kaupunginvaltuutettu, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.