Vastine päätoimittajan vastaukseen

Vastauksessaan vastineeseeni (Iisalmen Sanomat 6.9.) päätoimittaja Kari Angeria pitäytyi kannassaan, jonka mukaan olen rikkonut lakia ja että minut todennäköisesti voitaisiin tuomita oikeudessa. Se on hänen tulkintansa, ja hänellä on siihen täysi oikeus.

Koska olen juristi, niin tarkastelen lyhyesti vain asian juridista puolta ja kerron oman tulkintani.

Lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ei voida soveltaa, koska se koskee vain samalla alalla toimivien yrittäjien ja elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua.

Perättömän tiedon levittämistä ei laki sellaisenaan tunne.

Jos tarkoitetaan rikoslain mukaista kunnianloukkausta tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä, niin niitä ei sovelleta yrityksiin.

Yksityiselämän ja kunnian suoja on vain luonnollisilla henkilöillä.

Pelkän siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen voisi nostaa, mutta sen menestyminen edellyttäisi konkreettista näyttöä aiheutuneesta vahingosta ja sen määrästä.

Lehtitietojen mukaan yritys on hyötynyt asian saamasta julkisuudesta, kun työpaikkaa hakevat ovat ottaneet siihen yhteyttä.

Juridiikka on juridiikkaa, journalismi journalismia ja bloggaaminen bloggaamista. Niiden yhteensovittaminen on vaikea taitolaji, eikä se aina onnistu tarkoitetulla tavalla.

Niin on nyt tapahtunut, kun alkuperäisen kirjoitukseni erilaiset tulkinnat ovat levinneet mediassa.

Juttu on alkanut elää omaa elämäänsä kaukana sen alkuperäisestä tarkoituksesta.

Asia ei ainakaan parane lisää kärjistämällä, ja pahemmaksi se muuttuu, jos käsittelyä jatketaan oikeudessa tai JSN:ssä. Silloin kukaan ei voita, vaan kaikki häviävät.

Siksi toivon pisteen panemista tälle keskustelulle ja kerron uudelleen, että jos yrityksen rekrytointikoulutus onnistuu tarkoitetulla tavalla ja koulutukseen osallistujat saavat palkkatyötä, niin tulen mielelläni kertomaan sen myös blogissani.

OTK, ”Uuninpankkopoika”