Mainos: Savon Yrittäjät

Pienissä yrityksissä on parhaat työolot

Markku Juntuselle (vas.) on tärkeää, että yrityksessä on hyvät työolot. Jarno Niiranen on viihtynyt Iisalmen Putkiasennuksen palveluksessa jo 11 vuotta. Johanna Juntunen

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Tulokset ovat saman suuntaiset vuodesta toiseen. Hyvät työolot ja keskinäinen luottamus antavat hyvät edellytykset yhdessä tekemiselle ja sopimiselle.

Pieniä, alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä on 98,8 prosenttia suomalaisyrityksistä. Niissä on töissä 45 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä.

Pienissä yrityksissä työnantajat ja työntekijät tuntevat toisensa hyvin. Tiedonvaihto on siten välitöntä ja jokapäiväistä. Näin on myös Iisalmen Putkiasennus Oy:ssä, joka työllistää Iisalmessa reilut 40 henkeä. Toimitusjohtaja Markku Juntuselle on tärkeää, että työolot ovat hyvät ja keskinäinen luottamus toimii.

- Tärkeintä on päivittäinen läsnäolo, jotta huomataan, jos jossain kenkä puristaa. Ylläpidämme keskustelua ja annamme kaikille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä, Juntunen kertoo.

Päivittäisen keskustelun lisäksi Iisalmen Putkiasennuksessa mitataan työilmapiiriä ulkopuolisen arvioijan toimesta ja pidetään kehityskeskusteluja. Lisäksi pari kertaa vuodessa on yhteisiä hengennostatustilaisuuksia. Viimeisimpänä yrityksen 40-vuotispäivät, joita vietettiin lokakuussa 300 asiakkaan, yhteistyökumppanin ja henkilöstön voimin.

Hyvä työilmapiiri on pienen yrityksen menestyksen elinehto. Tutkimuksen mukaan pienissä yrityksissä tasapuolisen kohtelun kokemus on paras ja työn määrä jakautuu tasaisimmin.

Mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen ovat parantuneet erityisesti alle 50 työntekijän työpaikoilla. Kun työntekijät voivat vaikuttaa oman työnsä sisältöön, motivaatio ja viihtyvyys paranevat.

Jarno Niiranen työskentelee Iisalmen Putkiasennuksessa LVI-insinöörinä ja viihtyy tehtävässään hyvin. Niirasen mukaan työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa niin työtehtäviin kuin työtahtiin ja töiden jakamiseenkin.

- Työntekijät pääsevät vaikuttamaan työn kehittämiseen esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia asennustapoja ja olemalla mukana työmaakokouksissa. Pääosin työtehtävät ja töiden jako on työnjohtajien vastuulla, mutta usein mietimme asentajien kanssa yhteistuumin töiden järjestyksen. Työtahtia ja aikatauluja koskevissa asioissa myös asentajilla on paljon vastuuta, Niiranen kuvailee työskentelytapoja.

Kun Niiraselta kysyy, mikä on parasta omassa työssä, vastaus ei yllätä: työkaverit ja monipuolinen toimenkuva ovat asioita, jotka ovat tämänkin miehen pitäneet Iisalmen Putkiasennuksessa jo yksitoista vuotta.

Näin kysyttiin:

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi 1055 henkilöä yksityiseltä sektorilta. Tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia palkansaajia.

Suomen Yrittäjät tarkasteli Työolobarometriin vastanneiden yksityisen sektorin palkansaajien vastaukset yrityskokoluokittain: alle 10 työntekijän mikroyritykset, 10–49 työntekijän pienyritykset, 50–249 työntekijän keskisuuret yrityksen ja vähintään 250 työntekijän suuryritykset. Pienten yritysten hyvät työolot koskevat siis suurta joukkoa.

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin

Uudet työpaikat syntyvät pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä trendi on selkeä ja jatkunut pitkään. Taustalla ovat elinkeino- ja tuotantorakenteen muutokset, kuten toimintojen ulkoistaminen ja palvelualojen kasvu. Yritykset ovat tyypillisesti pienempiä palvelualoilla. Myös yksinyrittäjien määrän kasvu selittää henkilöstömäärän lisääntymistä mikroyrityksissä.

Sivustolla voi lukea Savon Yrittäjien YrittäjäSanomat-lehden juttuja Pohjois-Savon alueen yrittäjistä, työelämästä ja markkinoista. Sisältö on Savon Yrittäjien tuottamaa.

Yrittäjäsanomien näköislehteä voit lukea tästä!

Liity Yrittäjien verkostoon tästä!