Mainos: Savon Yrittäjät

Kireät vakuusvaatimukset rahoituksen saamisen esteenä

K-market Mesikämmenen yrittäjä Juha Leminen harmittelee, että rahoituksen vaikea saaminen karsii yritysten kasvumahdollisuuksia. Mia Simpanen

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Pikavipit houkuttelevat myös pohjoissavolaisia yrityksiä

Kireät vakuusvaatimukset muiden syiden ohella ovat tärkeimmät syyt sille, että pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ei ole haettu tai saatu rahoitusta. Pohjois-Savossa kireät vakuusvaatimukset ja rahan korkea hinta korostuvat muuta maata enemmän. Miksi näin on? Kysyimme asiaa sekä pohjoissavolaiselta pankinjohtajalta että yrittäjältä.

K-market Mesikämmenen yrittäjä Juha Leminen Pielavedeltä toivoisi helpotusta lainan vakuuksiin, jotka ovat tänä päivänä monelle yrittäjälle liian suuret.

- Usein yrityksen oma arvo ei kata vakuusvaatimuksia. Jos on oma omaisuus kiinnitetty, on vaikea myöskään saada lainalle takaajaa, Leminen kuvailee tilannetta yrittäjän näkökulmasta.

Lemisen mukaan rahoituksen vaikea saaminen karsii yritysten kasvumahdollisuuksia. Hän uskoo, että etenkin pienellä paikkakunnalla voisivat uudenlaisetkin yritykset menestyä, jos rahoitusta olisi helpommin saatavilla.

- Tiukkaa on varmasti jokaisella. Ei se huoli tulevaisuudesta ole pelkästään yrittäjillä, se on myös kunnilla ja kaupungeilla, mikä johtuu etenkin väen vähentymisestä ja ostovoiman pienenemisestä. Jotenkin pitäisi saada lisättyä elinvoimaisuutta, kauppias tuumailee.

OP Pohjois-Savon pankinjohtaja Martti Leskisen mukaan hyvälle maksukykyiselle yritykselle ja hyville hankkeille vakuudet eivät yleensä muodostu ongelmaksi.

- Lainan takaisinmaksukyky on aina ensisijainen kriteeri rahoituksen myöntämisessä, sillä hyvälläkään vakuudella ei voi korvata puuttuvaa takaisinmaksukykyä. Vakuusasioissa voimme tukeutua yhteistyökumppaneihin kuten Finnveraan. On myös hyvä muistaa, ettei pankki ole ainoa rahoittaja. Rahoitusyhtiöt myöntävät rahoitusta, jossa rahoitettava kohde itsessään muodostaa vakuuden, Leskinen selventää.

Leskisen mukaan rahoituksen hinta on hyvin yrityskohtainen. Se määräytyy mm. asiakkaan luottokelpoisuuden mukaan. Laina-aika pyritään määrittelemään usein rahoitettavan kohteen taloudellisen käyttöiän perusteella.

Pk-yritysbarometrin mukaan pohjoissavolaiset yritykset ottavat pikavippejä muuta maata enemmän. Lemiselle asia tulee yllätyksenä, mutta arvelee niitä käytettävän yrityksissä yllättäviin menoeriin.

Hän uskoo pikavippien ottamisen liittyvän osittain siihen, että suuret yritykset maksavat laskunsa pienille yrityksille entistä hitaammin. Tämä aiheuttaa pienemmille yrityksille nopeasti kassavajausta.

Leskisen mukaan yrityksissä, joissa otetaan pikavippejä, ei olla mietitty rahoituksen ja maksuvalmiuden hallintaan liittyviä asioita riittävästi.

- Käyttöpääoman tarpeeltahan tuo kuulostaa. Rahoitukseen liittyvissä asioissa on syytä olla rohkeasti yhteydessä pankkiin ja miettiä yhdessä eri vaihtoehtoja tilanteen vakauttamiseksi. Pankit toimivat näissä tilanteissa mielellään asiakkaan tukena ja neuvonantajina, pankinjohtaja muistuttaa.

Leskinen kertoo, että kuluva vuosi on ollut vilkas investointivuosi Pohjois-Savossa, mikä on näkynyt myös rahoituksen kysynnässä. Kasvulla turvataan pitkällä aikavälillä yrityksen kehittyminen ja kilpailukyky ja se on huomattu monissa yrityksissä viime aikoina.

Pk-yritysbarometrin mukaan voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä on maakunnassamme nyt vähemmän kuin keväällä, mutta mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä on puolestaan enemmän.

- Samalla toimialalla toimivilla yrityksillä tilanne saattaa olla hyvinkin erilainen kasvun ja investointien suhteen yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta, Leskinen selventää ja muistuttaa, ettei yrityksen kasvu saa olla pelkkä itsetarkoitus – sen tulee olla oikeasti kannattavaa.

Pk-yritysbarometristä selviää, että koko maassa ja Pohjois-Savon alueella pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kilpailutilanne, työvoiman saatavuus ja yleinen suhdannetilanne. 

Pohjois-Savossa käytetään hyvin perinteisiä rahoituskanavia, kuten pankkeja. Pankki on myös Lemiselle tutuin kanava ja hän harmitteleekin pankkien konttoriverkoston harventumista.

- Monella paikkakunnalla on vain yksi pankki, mikä varmasti karsii kilpailua. On hankalampaa perustella lainan tarvetta toisella paikkakunnalla. Tutun pankinjohtajan tai yhteyshenkilön kanssa on helpompi asioida, Leminen toteaa.

Leminen toivoo myös, että erilaisista rahoitusmahdollisuuksista kerrottaisiin yrityksille enemmän.

- Jos työkaluja ei tunneta, niitä ei myöskään käytetä. Tiedonpuute on suurin kompastuskivi, Leminen sanoo ja heittää pallon rahoitusinfon lisäämisestä etenkin elinkeinoasiamiehille ja -yhtiöille.

Yrityksen rahoituspalettiin voi pankin ja Finnveran lisäksi ottaa myös muita rahoitusmuotoja. Etenkin Pohjois-Savossa rinnalle on osattu ottaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) rahoitus. Muita vaihtoehtoja ovat mm. Business Finland, erilaiset rahoitusyhtiöt sekä yksityiset pääomasijoitusyhtiöt tai henkilösijoittajat eli ns. bisnesenkelit.

Yksi vähän käytetyistä rahoitusinstrumenteista on mm. ESIR-rahoitus, joka ei kuulu vielä kaikkien pohjoissavolaisten pankkien tuotepakettiin. Leskinen arvelee nihkeyden johtuvan hankkeiden puutteesta tai investointien vähyydestä.

- ESIR-rahoituksen kriteerit ovat monilta osin tiukahkot, eivätkä kaikki hakijat kyenneet niitä täyttämään. Tietoa ESIR-rahoituksesta on jaettu eri kanavissa ja otettu esille kaikissa niissä rahoitusneuvotteluissa, joihin se olisi ollut soveltuva, Leskinen kertoo.

Myös Leskinen on sitä mieltä, että yrittäjien tietoisuutta rahoitukseen liittyvistä asioista pitäisi lisätä mm. erilaisilla koulutuksilla.

- Näin saisimme paremmin avattua yrittäjille yritysrahoitukseen liittyvää tietoa mm. rahoituksen saatavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja eri rahoitusmuodoista. Toivon myös, että Pohjois-Savoon perustettu uusi pääomasijoitusrahasto North Savo Startup Fund saataisiin nopeasti liikkeelle helpottamaan alueen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Pk-yritysbarometri, syksy 2019 alueraportti, Pohjois-Savorahoituskaavio.jpg 

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Sivustolla voi lukea Savon Yrittäjien YrittäjäSanomat-lehden juttuja Pohjois-Savon alueen yrittäjistä, työelämästä ja markkinoista. Sisältö on Savon Yrittäjien tuottamaa.

Yrittäjäsanomien näköislehteä voit lukea tästä!

Liity Yrittäjien verkostoon tästä!