Mainos: Savon Yrittäjät

Yrittäjien perhevapaat tapetilla

Yrittäjät yleisesti ovat sitä mieltä, että säästävät eläkeikää varten muilla keinoin kuin maksamalla oikean tasoista YEL-maksua työpanokseen nähden. Kun säästäminen jää täysin omalle vastuulle, asia pääsee helposti unohtumaan. Meidän mielestämme yrittäjän tulee mitoittaa YEL-maksunsa oikein alusta alkaen, jotta liiketoiminta ja perhe-elämä eivät häiriinny elämän eri tilanteissa. Kartoitamme myös henkilökohtaisesti yrittäjien kanssa heidän sosiaaliturvansa liiketoiminnan sekä perhe-elämän näkökulmasta, jotta suurimmat aukot saadaan korjattua. Näin pystymme välttämään huolet sairauden, tapaturman, tai muun äkillisen muutoksen edessä.

Henri Savolainen, asiakaspäällikkö, Fennia

 

Yritys oli ollut toiminnassa kolme vuotta, ja siitä vajaa pari vuotta olimme olleet yrittäjinä puolisoni kanssa kahdestaan, kun esikoisemme syntyi. Muutaman vuoden päästä perheeseen syntyi toinen lapsi ja yrityskin oli kasvanut toisella toimipaikalla.

Äitiyslomalla paperityöt sekä palaveritkin hoituivat lasten kanssa mainiosti. Ravintola-alan töitä on hankala kokonaisuudessaan siirtää kotitoimistolle, joten puolison työmäärä kasvoi, eikä isyyslomiin ollut mahdollisuutta viikkoa enempää. Äitiysloman jälkeen lapset menivät hoitoon, ja joustavat hoitopaikat helpottivat arjen pyörittämistä erittäin paljon.

Tämä ala on erittäin ilta- ja viikonloppupainotteista, joten halusimme lapsille normaalin viikkorytmin ja yrittäjyyden avulla sen sai mahdollistettua. Ehkä tästä kuviosta aika on kullannut muutaman kohdan. Miehen työt eivät suinkaan vähentyneet ja siihen päälle lasten sairastelut. Elämä ruuhkautui välillä ihan kunnolla.

On ollut mukava huomata kuinka lapset ovat kasvaneet yrittäjyyteen mukaan ja huomioimaan tilanteita ja asioita monella tavalla. Vaikka välillä aikataulujen sovittaminen ja etenkin muuttuvat tilanteet ovat olleet raskaita, niin kaikella on vastapuoli. Työaikatauluja voi sopia lasten aikataulujen mukaan ja koulu- sekä harrastuskyydit on pääsääntöisesti helppo järjestellä.

Henna Hiltunen, yrittäjä, VS Ravintolat

 

Yrittäjät ovat huomanneet ikääntyvän väestörakenteen aiheuttaman tarpeen hoitovapaiden suhteen. Tamperelaislähtöinen IT-alan yritys Gofore aloitti tammikuussa vuoden kestävän kokeilun, jonka aikana työntekijä voi jäädä kahden päivän palkalliselle hoitovapaalle omien vanhempien sairastuessa, tai joutuessa tapaturmaan.

- Yrityksessämme on aina pidetty tärkeänä tukea työntekijöiden työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Perinteisesti tässä ajatellaan pienten lasten vanhempia, mutta Suomen ikärakenne alkaa olla niin huolestuttava, että samoille ihmisille alkaa kasaantua yhä enemmän vastuuta sekä nuoremmasta, että vanhemmasta ikäluokasta samaan aikaan. Asiassa olisi laajan yhteiskunnallisen keskustelun paikka ja työnantajilta tarvitaan yhä enemmän vastaan tulemista ja joustoa näissä tilanteissa. Etenkin, kun ei ole itsestään selvää, että vanhustenhuolto ja terveydenhuoltojärjestelmä ylipäänsä tulee tulevaisuudessa suoriutumaan tehtävästään. Kokeilu on tietääkseni ainoa laatuaan, emmekä ole pystyneet ottamaan mallia tähän mistään muualta. Työntekijämme ovat luotettavia ja vastuullisia ja uskomme, että tätä etua tullaan hyödyntämään kohtuullisesti niissä tilanteissa, jolloin sille on oikeasti tarvetta.

Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja, Gofore

 

Perhevapaan suunnittelusta on sen verran kokemusta, että olemme lyhentäneet työaikaamme, jotta minä tai puolisoni on kotona ottamassa vastaan eka- ja tokaluokkalaisia lapsiamme koulusta. Näin ollen olemme myös hakeneet ja saaneet osittaista hoitorahaa Kelalta. En tiennyt, että myös yrittäjillä on oikeus tähän tukeen, mutta sattumalta näin asiasta puhuttavan Naisyrittäjät

Facebook -ryhmässä. Yrittäjän on otettava itse selvää näistäkin asioista! Toivon todella, että sosiaaliturvauudistus tuo yrittäjille edes vähän oikeudenmukaisuutta, mutta valitettavasti suhtaudun asiaan skeptisesti.

Jaana Honghin, yrittäjä, Samruai

 

Jäsenistössämme on paljon yrittäjiä sekä pätkätöitä tekeviä naisia, jotka voivat joutua kamppailemaan päivärahauudistuksen kanssa. Nykymallissa päivärahan tuloperusteena on 12 kuukauden tarkastelujakso, tai hyvin kapeaksi rajatuissa erityistilanteissa kolmen kuukauden jakso. Selvästi korkeammat tulot eivät ole enää peruste vaihtoehtoisen tarkastelujakson käyttöön.

 

Monille kausityöntekijöille ja yrittäjille kolmen kuukauden jakso olisi parempi, mutta sitä ei saa valittua. Erityistilanne-ehto täyttyy hyvin harvoin. Vaihtoehtoisina ratkaisuina voisi esim. laajentaa erityistilanteita koskemaan myös työttömyysjaksoja tai luoda mahdollisuuden käyttää raskautta edeltävän 12 kuukauden tulotasoa. Tällöin varsinkaan raskausaika ei vaikuttaisi heikentävästi päivärahan määrään ja tulotaso pysyisi turvattuna.

 

Mielestämme keskustelua päivärahajärjestelmän kehittämisestä tulee käydä heidän kanssaan, joita tämä eniten koskettaa. Näin saataisiin kannustettua perheellistymistä, eikä luotaisi pelkoa taloudellisen tilanteen heikentymisestä.

Sanna Kranjc, varapuheenjohtaja, Mothers in Business ry

 

Ajankohtainen hallituksen esitys perhevapaamallin uudistamisesta on herättänyt keskustelua. Mallissa on paljon hyvää perheiden kannalta, mutta Suomen Yrittäjät on huolissaan kustannustaakan kasaantuvan liikaa yrityksille. Myös pidentyvien perhevapaiden työaikajärjestelyt yrityksissä haittaavat erityisesti pieniä yrityksiä missä työntekijöitä on hankala korvata ulkopuolisella työvoimalla.

Suomessa toimiva Mothers in Business järjestö kiteyttää asiansa hyvin: uudistusta tulisi viedä eteenpäin heidän kanssaan, joita se eniten koskee. Näin saadaan oikeudenmukaisempi ja toimivampi perhevapaamalli, josta pääsee nauttimaan mahdollisimman moni.

Keskustelu aiheesta jatkuu. Kerro mielipiteesi Savon YrittäjäSanomien verkkosivuilla ja Savon Yrittäjien sosiaalisessa mediassa, tai lähettäkää suoraan kommenttia toimitukseemme.

heikki.rissanen@yrittajat.fi

Viestintä- ja markkinointikoordinaattori Heikki Rissanen

Heikki Rissanen, toimitus

Sivustolla voi lukea Savon Yrittäjien YrittäjäSanomat-lehden juttuja Pohjois-Savon alueen yrittäjistä, työelämästä ja markkinoista. Sisältö on Savon Yrittäjien tuottamaa.

Yrittäjäsanomien näköislehteä voit lukea tästä!

Liity Yrittäjien verkostoon tästä!