Mainos:

Turpaanottamisen jalo taito

Itä-Suomen yliopiston suunnittelija Arttu Puhakka Anna-Liisa Järvenpää

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Onko yrittäjillä muita vahvempi kyky nousta takaisin jaloilleen vastoinkäymisen jälkeen?

Ainakin tällainen mielikuva on, mutta tieteellistä tutkimusta asiasta en ole vielä nähnyt, vastaa Itä-Suomen yliopiston suunnittelija Arttu Puhakka, joka toimii valmentajana ja kouluttajana mm. johtajille, esimiehille ja työyhteisöille.

Yhtenä Puhakan valmennuksen aiheista on resilienssi, joka tarkoittaa kykyä ponnahtaa takaisin jaloilleen vastoinkäymisen jälkeen. Hyvin vapaasti suomennettuna voidaan siis puhua turpaanottamisen jalosta taidosta. Tämä oli myös teemana Kuopion Yrittäjien järjestämässä aamuinfossa, joka kokosi yrittäjiä koolle sankoin joukoin. Aihe selvästi kiinnostaa ja koskettaa kaikkia.

- Yrittäjät ovat tyypillisesti rohkeita ja hakevat haasteita – he saavat mielihyvää uuden oppimisesta ja siitä, ettei koskaan voi tietää onnistuuko vai ei. Usko omaan oppimiskykyyn ja optimistisuus ovatkin tärkeitä asioita kasvatettaessa kykyä nousta jaloilleen, Puhakka kertoo.

Legendaarisena esimerkkinä Puhakka mainitsee Thomas Alva Edisonin, joka teki tuhansia yrityksiä kehittää hehkulampun. Hän ei kuitenkaan menettänyt toivoaan niin monen takaiskun takia, vaan ajatteli aina löytäneensä yhden syyn enemmän sille, miksi hehkulamppu ei toiminut.

Mistä sitten kannattaa lähteä liikkeelle, jos haluaa kehittää selviytymiskykyisyyttään ja stressinsietokykyä?

- Jos yksi asia pitäisi mainita, kiinnittäisin enemmän huomiota omiin onnistumisiin sekä oppimiseen ja antaisin itselleni enemmän myönteistä palautetta. Taputa itseäsi olkapäälle aina kun onnistut. Kun tämän taidon oppii, osaa myös antaa positiivista palautetta muille ja samalla vahvistaa ympärillä olevia ihmisiä, Puhakka toteaa.

Puhakka muistuttaa, ettei palautetta tarvitse aina antaa onnistumisesta, vaan sitä voi antaa myös vaivannäöstä ja oppimisesta. 

Ylipäänsä myönteisten tunteiden havaitsemisella ja kokemisella on iso merkitys siihen, miten vastoinkäymiset koetaan. Rakastavat ja tukevat ihmissuhteet perheessä ja perheen ulkopuolella ovat keskeisessä roolissa.

Nykyaikana tunnetaitoja opetellaan jo päiväkodissa ja koulussa, mikä on Puhakan mukaan hyvä askel eteenpäin. Jo pienestä pitäen opetellaan työskentelemään myös ikävän tunteen alaisena, mikä lisää sinnikkyyttä, ja on erityisen tärkeä taito etenkin yrittäjille.

- Välillä on hyvä pysähtyä ja ammentaa voimaa asioista, jotka ovat hyvin, Puhakka muistuttaa ja vinkkaa pitämään esimerkiksi onnellisuuspäiväkirjaa, johon listataan kuluneesta päivästä kolme asiaa, mistä on onnellinen ja jotka ovat menneet hyvin. 

Resilienssi on siis prosessi, jonka voidaan ajatella myös ylläpitävän mielenterveyttä; Jos on aikaisemminkin selviytynyt jostain, se auttaa selviytymään jatkossakin. Ne, jotka tunnistavat vahvuutensa ja osaavat hyödyntää niitä aina vain uudella tavalla, ovat vahvoilla mahalaskun sattuessa.

Tämä on myös yksi tärkeimmistä taidoista menestyvällä yrittäjällä – tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet ja mennä sitten rohkeasti ja sinnikkäästi eteenpäin kohti omaa unelmaa. Tällä matkalla yhtenä rinnallakulkijana on Yrittäjäjärjestö, joka kokosi Turpaanottamisen jalo taito -aamuinfoonkin ison joukon yrittäjiä hakemaan uutta näkökulmaa sekä saamaan vertaistukea ja virtaa omaan työhön.

Näillä vinkeillä eteenpäin!

- Resilienssi vahvistuu, jos onnistuneesti kohdataan vastoinkäymisiä.

- Harjoita myötätuntoa ja hankkiudu muiden ihmisten seuraan.

- Harjoittele negatiivisten tunteiden kohtaamista ja hyödynnä niiden käyttövoima.

- Suuntaa energia tekemiseen.

- Huomaa omia onnistumisia ja edistymistä sekä oppimista.

- Tunnista vahvuutesi ja opettele hyödyntämään niitä uusissa asioissa.