Mainos: Mestar

Mestar ei ole viemässä muiden töitä - ”Me pidämme tästä kaupungista huolen, mutta emme yksin.”

Yhteistyö alueen yritysten kanssa on Mestarin elinehto.

Mainos | Kun mainitaan sana Mestar, saattaa monelle tulla ensimmäiseksi mieleen katujen kunnossa- ja puhtaanpito. Se ei toki ole väärä mielikuva, mutta harva tulee ajatelleeksi, miten merkittävä toimija Mestar on tällä alueella.

- Moni kokee, että me olemme yhtä kuin Kuopion kaupunki ja aika ajoin puheissa nousee esille se, että Mestar vie täältä muiden työt. Tämähän ei pidä paikkaansa, vaan Mestar haluaa mahdollistaa mahdollisimman monien yritysten mukana olon kilpailutusten kautta urakoissa, oli kyse sitten kunnossapidosta tai rakentamisesta, toimitusjohtaja Pekka Kilpimaa toteaa ja lisää:

- Mestar ei yksinkertaisesti tulisi toimeen ilman alueen yrittäjiä. Vuotuisesta liikevaihdostamme noin 2/3 menee palveluiden ja materiaalien hankintaan – pääasiassa tältä alueelta.

Vuonna 2020 Mestarilla oli yhteistyöverkostossa yli 100 aliurakoitsijaa ja noin 600 materiaalintoimittajaa.

- Haluamme omalta osaltamme vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja synnyttää uusia työpaikkoja. Urakoiden veropalauman seuraaminen toimii tässä hyvänä mittarina.

- Välillä esiin tuleva vastakkainasettelu ”julkinen hyvä, yksityinen huono”, ei ole minusta enää tätä päivää. Mestarilla on noin 40 miljoonan euron vipuvarsi, joka mahdollistaa paljon erilaisia asioita tälle alueelle, kunhan yhteistyökuviot saadaan entistä paremmin organisoitua, Kilpimaa lisää.

Jatkuvan kehittymisen malli

Merkittävän työllistävän ja aluetta kehittävän suunnan lisäksi Mestarissa on kiinnitetty erittäin paljon huomiota siihen, että työtä tehdään mahdollisimman fiksusti. Tulosta halutaan tehdä, mutta ei hintojen nostolla tai toisaalta polkemalla urakoitsijoiden hintoja.

Ennen kaikkia tuottavuuden kasvu halutaan saada aikaan tekemällä asiat fiksusti.

- Se mitä tapahtuu tuolla kentällä, on tärkein juttu. Jokaisella työntekijällä saa ja pitää olla mielipide omasta työstään ja sitä pitää kuunnella. Tämän tueksi koulutamme henkilöstöämme aktiivisesti. Yhtenä esimerkkinä viime vuonna 24 lähiesimiestämme suoritti Sakkyn lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Mittausten mukaan työhyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat parantuneet ja henkilöstöllämme on aidosti mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.

Kilpimaa iloitsee myös siitä, että henkilöstöltä on noussut toistasataa isompaa tai pienempää kehityskokonaisuutta, joista osaa on jo lähdetty yhdessä edistämään.

Kaiken kaikkiaan meidänkin on pysyttävä kehityksessä mukana, sillä ei Mestar Kuopio ole mikään itseisarvo.

Uusia avauksia työllistämiseen

Mestar on Kuopiossa myös merkittävä työllistäjä. Oman henkilökunnan lisäksi se työllistää kausityöntekijöitä, opiskelijoita ja koululaisia sekä työvalmennuksen kautta pitkäaikaistyöttömiä.

- Kevaman loputtua kaksi vuotta sitten otimme tästä koppia ja halusimme tarjota pitkäaikaistyöttömille mahdollisuutta työvalmennukseen. Vastuulliset työnjohtajamme ovat toimineet koulutettuina lähivalmentajina ja tätä kautta noin 25 henkilöä on työllistynyt vuosittain.

Kilpimaa toteaa, että tarkoituksena on ollut kehittää työvalmennusmalli, joka on monistettavissa myös muualle.

- Meillä on tavoitteena yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa saada aikaiseksi tämän kohderyhmän työllistämiseen ns. Kuopion malli. Mestarhan ei yksin voi kovinkaan suurta joukkoa työllistää, mutta mikäli saamme työllistämisen byrokratiaa helpotettua ja järkevöitettyä työnantajan näkökulmasta, niin monistamalla mallia saadaan todennäköisesti suurempi joukko yrityksiä mukaan ja näin vaikuttavuus on ihan toisella tasolla.

Kysytään vielä yksi juttu: Onko Mestar on se taho, johon pitää ottaa aina yhteyttä, jos on esimerkiksi katujen kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvää palautetta?

- Tämä on sellainen väärä tieto, johon törmäämme aika usein. Mestarille on määritelty omat urakka-alueet, joihin liittyvissä häiriötilanteissa meihin voi ottaa yhteyttä. Päivystäjä vastaa 24/7. Mutta kaikkiin muihin urakka-alueisiin liittyen yhteyttä pitää ottaa sen alueen alueurakoitsijoihin.

- On hyvä muistaa myös se, että kaupunki määrittää tilauksessaan laatutason ja kokonaisuuden, joita me emme taas voi lähteä lennosta vaihtamaan. Toteutamme työn siis aina kaupungin määrittämän tason mukaisesti, Pekka Kilpimaa toteaa.

Lue lisää osoitteesta mestar.fi/facebook

Mestar Kuopio Oy:n päätoimeksiantajia ovat Kuopion kaupunki, Kuopion Vesi, Kuopion Sähköverkko Oy, Kuopion Energia, Tilakeskus sekä muut kaupunkiorganisaation yksiköt.

Mestar