Mainos: PeeÄssä

Henkilöstön hyvinvointi näkyy asiakkaalle asti

PeeÄssä on työpaikka, jonne on mukava tulla ja jossa koetaan työniloa ja onnistumisia. Henkilöstövastuullisuus tarkoittaa PeeÄssässä sitä, että työhyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Hyvinvoiva henkilökunta on avaintekijä asiakkaiden palvelemisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelualalla PeeÄssä on tässä edelläkävijä. Iso arvolupaus on henkilöstöstä huolehtiminen.

Henkilöstöjohtaja Suvi Honkanen on ylpeä henkilöstönsä joustavuudesta ja sitoutumisesta. ”Osaavan ja innostuneen henkilöstön avulla varmistamme kilpailukykymme jatkossakin.”

Mainos | - Olemme maakunnan suurimpia työllistäjiä ja henkilöstövastuun tulee toteutua jokapäiväisessä toiminnassa. Se toteutuu hyvän johtamisen ja henkilökunnan kanssa tehtävän toiminnan kehittämisen kautta, henkilöstöjohtaja Suvi Honkanen kertoo.

Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi ovat Honkasen mukaan monien tekijöiden summa. Siihen kuuluu muun muassa työturvallisuudesta ja työkyvystä huolehtiminen, henkilöstön ammatillinen kehittäminen, palautteen saaminen ja hyvät henkilöstöedut.

-Pidämme hyvää huolta sekä henkilöstöstä kokonaisuutena että työntekijöistämme yksilöinä. Työhyvinvointi syntyy hyvästä arkijohtamisesta. Esimerkiksi hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan tukea työssäjaksamista sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Myös henkilöstömme ammatillista osaamista kehitetään jatkuvasti. Meille on tärkeää, että työntekijämme ovat tyytyväisiä ja tulevat kuulluiksi, painottaa henkilöstöjohtaja Suvi Honkanen.

PeeÄssällä koko henkilöstö kuluu tulospalkitsemisen piiriin. Palkitsemisessa pyritään huomioimaan se, että työtä tehdään tavoitteita ja kestävää toimintaa edistävästi. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys, asiakas- ja palveluprosessien laatu ja vastuullisuus.

Monimuotoisuuden puolesta

Reiluus ja oikeudenmukaisuus ovat vastuullisen henkilöstöjohtamisen lähtökohtia ja Peeässässä töitä tehdään päivittäin sen eteen, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat työyhteisöissä. PeeÄssä onkin mainio esimerkki työurajohtamisesta, joka näkyy muun muassa rekrytoinnissa ja pitkissä työurissa. 1800 peeässäläisen joukkoon mahtuu muun muassa kaikenikäisiä osaajia. Ennakkoluulottomalla rekrytoinnilla PeeÄssä edistää omalta osaltaan työyhteisöjensä monimuotoisuutta.

PeeÄssässä tarjoaa vuosittain sadoille koululaisille ja opiskelijoille TET, harjoittelu- ja oppisopimusjaksoja. Tavoitteena on tarjota nuorille erinomaisia harjoittelu- ja kesätyökokemuksia. Moni työntekijä onkin aloittanut kesätyöntekijänä. PeeÄssä on mukana valtakunnallisessa Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa, jossa kampanjaan osallistuvat yritykset ovat sitoutuneet järjestämään hyvin suunnitellun perehdytyksen sekä tarjoamaan nuorille tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun työpaikalla.

- Meillä on paljon nuoria töissä ja laadukas perehdyttäminen on aina ensiarvoisen tärkeää. Samaan aikaan meillä on yli 40 vuotta talossa työskennelleitä ja yli 70-vuotiaita vielä työelämässä, koska he ovat itse halunneet jatkaa työntekoa. Haluammekin palkata eri-ikäisiä työntekijöitä, meillä 50 vuotta ei ole ikä eikä mikään. Uskon siihen, että kun ihminen kokee työnsä merkitykselliseksi ja saa työssään arvostusta, hän viihtyy siellä myös pitkään. Meillä on mukava olla töissä, Suvi Honkanen muistuttaa.

Tunnustuksena pitkäjänteisestä henkilöstötyöstä PeeÄssä palkittiin Innostavimpana työpaikkana vuonna 2020 suurten yritysten sarjassa. Lue lisää tunnustuksesta: peeassa.fi > ajankohtaista