Mainos: Kuopion kaupunki

Miten mieli pysyy terveenä ja päihteet poissa? Täällä alkaa nyt Suomen merkityksellisin työ

Päihde- ja mielenterveysongelmat aiheuttavat kärsimystä vuodesta toiseen. Yksi maakunta on päättänyt saada aikaan muutoksen.

Pohjois-Savossa halutaan nyt keskittyä mielen hyvinvointiin – ennen kuin monitahoiset ongelmat pääsevät syntymään.

Mainos | Mielenterveys- ja päihdeongelmia on huomattavasti enemmän Pohjois-Savossa kuin muualla Suomessa. Tilastoissa hälyttää myös itsemurhien ja alkoholikuolemien määrä. Kannabiskokeilut ja alaikäisten huumausaineisiin liittyvä rikollisuus ovat lisääntyneet.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat eivät ole vain yksilön ongelmia. Mielen pahoinvoinnilla on sekä merkittävät inhimilliset että taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Pohjois-Savossa merkittävä osa työikäisistä uhkaa jäädä työelämän ulkopuolelle. Työkyvyttömyyseläkkeellä on yli neljä prosenttia maakunnan asukkaista.

– Olemme vuosikausia erottuneet mielenterveys- ja päihdetilastoissa. Nyt olemme kyllästyneet tähän suurimpaan haasteeseemme. Haluamme eroon kärkipaikastamme, linjaa Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

On toivottava ja uskottava, että huominen voi olla tätä päivää valoisampi.

Pohjois-Savossa on alkanut poikkeuksellisen laaja-alainen ohjelma ”Hyvällä mielellä”. Sen tavoitteena on vähentää työikäisten pohjoissavolaisten päihteidenkäyttöä ja kohentaa heidän mielenterveyttään.

Miksi pohjoissavolaisilla on päihde- ja mielenterveysongelmia? Miten niitä voidaan ehkäistä ennalta? Miten arjen on muututtava, jotta mieli voi hyvin? Näihin kysymyksiin Hyvällä mielellä -ohjelma etsii vastauksia.

"Trendi on käännettävä toiseen suuntaan”

Pohjois-Savossa halutaan nyt keskittyä mielen hyvinvointiin – ennen kuin monitahoiset ongelmat pääsevät syntymään. Ennen kuin ihminen ajautuu elämäänsä ravisuttavaan kriisiin, jossa tarvitaan lääkkeitä, sairauslomaa sekä lukuisia käyntejä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

– Trendi on käännettävä toiseen suuntaan. Mielen hyvinvointiin voi vaikuttaa monilla tavoilla. Arjen on tuettava hyvinvointia, sanoo Kuopion hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen.

Mielen hyvinvointiin voi vaikuttaa monilla tavoilla.

– Hyvään arkeen tarvitaan tukiverkostoja, yhteisöllisyyttä, liikuntaa, lepoa, hyviä ruokavalintoja ja mielekästä tekemistä. Kun ihminen voi hyvin, hänen on helpompi työllistyä.

Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas pitää alkavaa yhteistyötä mullistavana. Aiemmin näin laaja-alaista mielen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää työtä ei ole tehty Pohjois-Savossa.

– Hyvällä mielellä -ohjelmalla pyritään vaikuttamaan useilla samanaikaisilla toimilla rakenteisiin, toimintatapoihin ja asukkaisiin. Uskon, että voimme saada aikaan pysyviä muutoksia.

Pohjoissavolaiset näkevät, että muutosta tarvitaan sekä ajattelu- että toimintatavoissa.

Hyvällä mielellä -ohjelmassa pyritään vaikuttamaan arvoihin ja asenteisiin sekä vähentämään mielenterveyden riskitekijöitä kunnissa. Esimerkiksi tunnetta yksinäisyydestä voidaan torjua yhteisöllisyyden avulla.

Harrastusmahdollisuudet ja kulttuuri ovat tärkeitä mielen hyvinvoinnin tukemisessa.

Harrastukset, kulttuuri, luonto ja mahdollisuudet valintoihin ovat tärkeitä mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Jokaisen on koettava tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi.

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille – niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannelle sektorille. Muutos on tapahduttava paitsi ihmisten arjessa myös kuntien, järjestöjen ja yritysten toimintatavoissa.

– Ainutlaatuista on, että samalla kun kokeilemme uusia toimintatapoja, arvioimme niiden vaikuttavuutta terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden taustalla oleviin tekijöihin. Siten saamme tietää, mikä toimii kellekin ja mikä ei. Vain näin pystymme ehkäisemään jo varhaisessa vaiheessa ongelmien syntymistä, Mäki-Opas sanoo.

Pysyvästi uusi suunta

Pohjois-Savon päätavoitteena on, että uusi suunta on löydetty vuoteen 2030 mennessä. Silloin maakunnassa asuu hyvinvoivia ja työkykyisiä ihmisiä. Kuntiin, järjestöihin ja yrityksiin on juurtunut uusia, mielenterveyttä tukevia toimintatapoja.

– Emme odota nopeita tuloksia, vaan pysyvää suunnan muutosta, joka näkyy niin taloudellisesti kuin inhimillisesti. Meidän on autettava yhä useampaa ihmistä löytämään oma tiensä ja elämäänsä merkityksellisyyttä, Pirhonen sanoo.

Yhtenä inspiraationa pitkäjänteiselle ohjelmalle on ollut 1990-luvun Pohjois-Karjala-projekti. Kansanterveyden edistämishankkeen tavoitteena oli parantaa elintapoja. Pohjois-Karjalan läänin asukkailla oli muuta maata korkeampi sydän- ja verisuonitautikuolleisuus. Projektin tunnetuin johtaja oli lääketieteen tohtori Pekka Puska.

”Luomme avoimen ilmapiirin, jossa kaikista asioista keskustellaan yhdessä”, sanoo Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.­

– Nyt etsimme Pohjois-Savoon uutta Pekka Puskaa, joka omalla aktiivisuudellaan innostaa väestöämme työhön yhteisen asian hyväksi. Tarjolla on maan merkittävin työpaikka.

Hyvällä mielellä -ohjelman päätoteuttajana on Kuopion kaupunki. Kuopio työllistää ohjelmaan johtajan, koordinaattorin, sihteerin, neljä muutosvalmentajaa ja kaksi viestintäasiantuntijaa.

Ohjelmassa työskentelevät myös Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu, 17 Pohjois-Savon kuntaa ja sairaanhoitopiiri. Hyvällä mielellä on Euroopan sosiaalirahaston ja ely-keskuksen rahoittama.

Pirhonen korostaa, että eri toimijoiden välisen yhteistyön tulee olla tiivistä.

– Ihmisiltä saattaa olla helpompi ottaa pois voipaketti kuin viinapullo. Ei ole aina helppoa puhua mielenterveydestä ja päihteidenkäytöstä.

Pohjois-Savon päätavoitteena on, että uusi suunta on löydetty vuoteen 2030 mennessä.

Silti Pohjois-Savo on vihdoin päättänyt saada ratkaistuksi maakunnan suurimman ongelman.

– Nyt tulemme pois piiloistamme! Luomme avoimen ilmapiirin, jossa kaikista asioista keskustellaan yhdessä. Opettelemme olemaan toistemme tukena arjessa, Pirhonen sanoo.

– On toivottava ja uskottava, että huominen voi olla tätä päivää valoisampi. Siten tulevan vuosikymmenen on mahdollista olla edellisiä parempi Kuopiolle ja maakunnalle.

Lue lisää Hyvällä mielellä -ohjelmasta

Kuopion kaupunki