Mainos: Huoltoliitto/Kunnonpaikka

Avustusjärjestöstä kuntoutuksen asiantuntijaksi – Huoltoliiton matka alkoi 70 vuotta sitten

Kunnonpaikan omistava Huoltoliitto on toiminut suomalaisten kuntouttajana jo 70 vuotta. Huoltoliitto perustettiin 12.10.1951 ja silloin sen päämääränä oli maaseudun vähävaraisen väestön hyvinvoinnin edistäminen ja kuntouttaminen. Nykyään Huoltoliitto on kaikkein heikommassa asemassa olevien auttaja ja yksi Suomen suurimmista sairausryhmäkohtaisten kuntoutusten järjestäjistä.

Espoossa Kaisankodissa järjestettiin ensimmäiset kuntoutuslomat työikäisille naisille.

Mainos | Huoltoliitto alkoi tarjota kuntolomatoimintaa Espoossa Kaisankodissa ja tärkeimpänä kohderyhmänä olivat maaseudun naiset, joilla harvoin oli synnytysten lisäksi minkäänlaista kosketusta terveydenhuoltoon. Kaisankoti todettiin kuitenkin pian tiloiltaan liian pieneksi ja vuonna 1968 Huoltoliitto päätti perustaa oman kuntoutuskeskuksen. Syntyi Siilinjärven Kunnonpaikka. Taustalla vaikutti yhteiskunnallisesti näyttävä tukijoukko ja Kunnonpaikan ylikummiksi lupautui itse Urho Kekkonen.

Kunnonpaikan valmistumisen myötä Huoltoliitolla tuli mahdollisuus kuntouttaa maaseudun naisten lisäksi myös muita ammattiryhmiä. Esimerkiksi sotaveteraanit, metsurit ja muut raskasta työtä tekevät saapuivat Kunnonpaikkaan kuntoutukseen. Kuntoutusten tarjoaminen on sittemmin laajentunut kattamaan kaikki työikäiset kansalaiset.

- Aslak-kuntoutukset alkoivat 1980-luvulla, kun huomattiin, että työelämä verottaa työntekijöitä liikaa ja tarvitaan kuntoutusta, jotta työelämässä jaksetaan olla jatkossakin. Aluksi kuntoutukset järjestettiin kertaluontoisina neljän viikon jaksoina ja kuntoutusta tehtiin autenttisissa olosuhteissa. Eli esimerkiksi metsurit vietiin metsään, kaadettiin puita ja opastettiin tekemään työ kehoa säästäen. 1990-luvulla meillä kävi myös lentokonemekaanikkoja, joiden erityisenä haasteena oli työskentely hyvin ahtaissa tiloissa kädet ylhäällä tarkkuutta vaativan työn parissa, kertoo Kunnonpaikan avainasiakaspäällikkö Päivi Rossinen.

Sairasryhmäkohtaiset kuntoutukset ja työelämän tukeminen tärkeässä osassa Kunnonpaikan toimintaa

Tänä päivänä Kunnonpaikka toteuttaa Huoltoliiton perustehtävää muun muassa erilaisilla sairausryhmäkohtaisilla kuntoutuksilla, ammatillisella kuntoutuksella ja lapsiperheiden tukemisella. Kelan KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä.

- Kuntoutus tulee aloittaa riittävän varhain, jotta siitä on hyötyä. Nykyään kuntoutus tehdään yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Kunnonpaikka on aikanaan ollut myös kehittämässä Aslak-kuntoutusta joka kesti neljä viikkoa yhtä soittoa. Nykyään vastaavasti Kelan KIILA-kuntoutuksessa on kolme noin viikon mittaista jaksoa ja sen lisäksi useita etäkuntoutuskontaktointeja kuntoutujan työpaikalle, Rossinen kertoo.

Työelämäkuntoutuksen lisäksi Kunnonpaikka on kehittynyt sairausryhmäkohtaisen kuntoutuksen sektorilla. Nykyään Kunnonpaikka onkin yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista aikuisten sairausryhmäkohtaisten kuntoutusten järjestäjistä.

Yhdenvertaisen hyvinvoinnin rakentaminen on aina ollut Huoltoliiton tärkein tehtävä. Käyttämällä Kunnonpaikan palveluita olet mukana täyttämässä Huoltoliiton perimmäistä tarkoitusta: tuet heikommassa asemassa olevien hyvinvointia ja terveyttä.

Kylpylähotelli Kunnonpaikan taustalla toimiva Huoltoliitto ry juhlistaa kuluvan syksyn ajan 70-vuotista taivaltaan kertomalla tarinoita toiminnastaan vuosikymmenten varrelta aina tähän päivään saakka. Lisää tarinoita osoitteessa: www.kunnonpaikka.com/70

Kunnonpaikka ja Huoltoliitto

Kunnonpaikan taustalla toimiva Huoltoliitto ry on yleishyödyllinen järjestö, jonka tehtävänä on tukea erityisesti heikommassa asemassa olevien terveyttä ja hyvinvointia.

Kunnonpaikka toteuttaa Huoltoliiton perustehtävää tarjoamalla laaja-alaisia kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja Siilinjärven Vuorelassa.

Käyttämällä Kunnonpaikan palveluita olet hyväntekijä ja tuet yleishyödyllistä toimintaa.

https://kunnonpaikka.com/fi