Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Asiantuntija-palsta | Tulevaisuus on aina toisenlainen

Mainos | Yli 50-vuotiaan tulevaisuustalo Sitran tehtävänä on nähdä pitemmälle kuin muut. Kehittyminen ei koskaan lopu, mutta kaikki isoimmat muutokset ovat aina vaatineet yrittäjiä ja yrittäjyyttä.

Tuotamme ennakointitietoa tuleville vuosille ja sen perusteella valitsemme aihepiirit, joissa olemme aktiivisia. Tällä hetkellä meillä on kolme teemaa: luonnon monimuotoisuus ja markkinatalous, reilu datatalous ja osallistavan demokratian vahvistaminen. Emme ole tutkimuslaitos, mutta hyödynnämme tutkimusta toiminnassamme. Haluamme ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että muutos olisi mahdollisimman positiivinen, kiteyttää Sitran yliasiamies Jyrki Katainen johtamansa organisaation ydintoiminnan.

Analysointi- ja ennakointityön lisäksi Sitra on tukemassa myös verkostomaisten toimintamallien rakentamista. Kun näkemys tulevasta alkaa selkeytyä, siirrytään käytännön kokeiluvaiheeseen. Katainen kertoo esimerkin.

- Kahdeksan vuotta sitten päätimme keskittyä kiertotalouteen, josta kukaan ei silloin puhunut. Teimme paljon ajatushautomotyötä ja lopulta aloitimme kokeilun Kemi-Tornio-alueen terästeollisuuskeskittymän kanssa. Teräksen valmistuksessa syntyi jätteeksi luokiteltavia tuotoksia, jotka osa yrityksistä koki hyväksi raaka-aineeksi. Autoimme ymmärtämään, että tuosta kierrosta voisi saada uutta liiketoimintaa, jota syntyikin. Esimerkkejä on paljon muitakin.

Muutokset koskettavat myös pieniä yrityksiä

Mitkä ovat sitten suurimmat muutokset, jotka ovat vääjäämättä tulossa tällä vuosikymmenellä ja miten ne koskettavat pohjoissavolaisia yrityksiä ja kansalaisia? Katainen nostaa esimerkiksi datatalouden, joka koskettaa pieniäkin yrityksiä.

- Data on nopeimmin lisääntyvä raaka-aine maailmassa ja sitä pitää pystyä hyödyntämään merkittävästi enemmän. Ajatushautomon seurauksena syntyi yritysohjelma, jossa oli mukana sekä mikroyrityksiä että pk-yrityksiä. Autoimme heitä huomaamaan, minkälaista dataa he tuottavat ja miten sitä voisi hyödyntää uusien palvelujen kehittämisessä ja tuottavuuden kasvattamisessa. Tulokset vaikuttavat lupaavilta.

Toisena isona muutoksena Katainen nostaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen, johon tarvitaan uusia innovaatioita ja ratkaisuja. Aihe koskettaa sekä kansalaisia että yrityksiä koosta ja sijainnista riippumatta. Hänen mukaansa luontokadon torjunta nousee muutaman vuoden päästä yhtä isoksi keskustelunaiheeksi kuin ilmastonmuutos on nyt.

- Perinteisesti on ajateltu, että luontoa suojellaan suojelualueita perustamalla. EU:n tavoite on 30 prosentin suojeluaste, mutta mitä tapahtuu sille 70 prosentille? Yritykset ovat keskeisessä roolissa luomassa uusia ratkaisuja, jotka hillitsevät luonnon monimuotoisuuden katoa. Sitra rahoittaa parhaillaan Jyväskylän yliopiston tutkijoiden mittaristohanketta, jota S-ryhmä on lähtenyt kokeilemaan. Siinä luodaan mallinnus, jolla voi testata luontojalanjälkeä.

Luontokadolla on taloudellinen hintalappu

Kataisen mukaan monissa yrityksissä on jo ymmärretty, että luontokato on nopeampaa kuin koskaan aimmin ja sillä on taloudellinen hintalappu. Hän nostaa esimerkkeinä Ruduksen, UPM:n ja Lassila & Tikanojan, jotka panostavat luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

- Ruduksella on jatkossa tavoitteena, että soranottoalueet entisoidään ja niitytetään niin, että eliölajit viihtyvät paremmin. Lassila &Tikanojalla yksi kasvavista bisneksistä on nurmialueiden niityttäminen, joka lisää luonnon elinvoimaisuutta. Tarvitaan pölyttäjiä, jotta saadaan ruokaa. USA:ssa tämä on nouseva trendi. Luontokadolla on taloudellisesti negatiivinen hintalappu, joka tulee koskettamaan meitä kaikkia, Katainen painottaa ja jatkaa, että UPM puolestaan oli maailman ensimmäinen metsäyhtiö, joka on sitonut osan rahoituksestaan luontotavoitteiden saavuttamiseen.

- Jos tavoitteita ei saavuteta, rahoituksen hinta nousee, mutta jos saavutetaan, hinta pysyy ennallaan tai jopa alenee.

Miten tämä kaikki edellä kuvattu näkyy savolaislähtöisen Kataisen mielestä Pohjois-Savossa? Minkälaiset yritykset menestyvät parhaiten tulevaisuudessa?

- Kaikki toimialat joutuvat sopeutumaan tähän asiaan ja ensisijaisesti kaikki ne yritykset, jotka ovat luonnonvarojen kanssa tekemisissä. Aihe on hyvinkin kokonaisvaltainen, aivan kuten ilmastonmuutos. Siksi on hyvä tiedostaa, että kyseessä on talouden muutosvoima, joka tulee joka tapauksessa. Ne yritykset, jotka ennakoivat muutoksen suuntaa ovat paremmassa asemassa. Uusia innovaatioita tarvitaan.

Isoja uudistuksia on tehty aiemminkin

Katainen haastaakin meidät vikkelämmin ennakoimaan ja verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa. 

- Jonkun sorttinen ennakointi on aina ollut osa yrittäjataitoja, yrittäjät ovat hyviä sopeutumaan, mutta myös keksimään uutta. Ennakointi ja muutosvoimiin mukaan lähteminen on tärkeää ja siinä toivoisin suomalaisten olevan vikkelämpiä. Jatkossa varmasti yritykset tekevät kehitystyötä enemmän yhdessä. Verkostoimainen toimintatapa tulee yleistymään.

Lähitulevaisuudessa Suomessa toteutuu kaksi suurta hallinnollista muutosta, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa ja työvoimapalvelut siirtyvät kuntien vastuulla vuonna 2024. Kataisen mielestä muutokset ovat välttämättömiä, mutta vaativat päättäjiltä ennakkoluulotonta asennetta.

- Meillä on käsissämme pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, jonka rahoittamiseen emme ole saaneet tarvittavaa kasvua aikaiseksi, muut pohjoismaat ovat meitä edellä. Tarvitaan uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja. Onhan meillä tehty isoja uudistuksia aiemminkin, esimerkiksi pankkipalvelut ovat siirtyneet verkkoon ja on jo esimerkkejä digiklinikoista, joissa asiakaskokemus on kohentunut ja tuottavuus parantunut. Näistä voimme ottaa mallia. Tämä on ihan tehtävissä oleva asia, mutta vaatii päätöksentekijöiltä ennakkoluulotonta asennetta.

Terveisinä pohjoissavolaisille yrittäjille ja päättäjille Katainen haluaa muistuttaa, että kehittyminen ei koskaan lopu ja kaikki isoimmat muutokset ovat aina vaatineet yrittäjiä ja yrittäjyyttä.

- On hyvä muistaa, että tulevaisuus on aina toisenlainen, kehittyminen ei koskaan lopu. Silloin on aina hyötyä, jos on tekemästä muutosta ”etupalloon”. Uudet toimintatavat valtaosin kehittyvät yrityksissä. Olipa sitten kyse hyvinvointialueesta tai muusta, tarvitaan uusia tapoja toimia, osallistua ja viestiä. Kannattaa kulkea korvat auki, uudistuminen on kaiken A&O.

Teksti: Sanna-Liisa Kiiskinen, kuvat: Miikka Pirinen/Sitra