10 000 miehen suursotaharjoitukseen 2000 reserviläistä

Tammikuussa kolahtaa postiluukusta käsky kertausharjoituksiin 2000:lle reserviläiselle eri puolilla maata. Käskyistä sata kohdistuu Pohjois-Savoon.

Kyse on valmistautumisesta puolustusvoimien suursotaharjoitukseen ensi kesänä Pohjois-Karjalassa 4. kesäkuuta.

– Reserviläiset ja varusmiehet mukaan lukien harjoitukseen tulee osallistumaan lähes 10 000 eri toimijaa. Harjoitus on työnimeltään Wihuri ja käytännössä se on pääsotaharjoitus, kertoo puolustusvoimien Pohjois-Savon aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Ensio Palosaari.

Käskyt lähtevät reserviläisille viisi kuukautta ennen H-hetkeä.

– Toimimme hyvissä ajoin, jotta työpaikoilla jää aikaa järjestää asiat. Toivomme työnantajilta myötämielistä suhtautumista kertausharjoituksiin.

Ensi vuonna kertausharjoituksiin kutsuttavien määrä kolminkertaistuu kuluvasta vuodesta. Kaikkiaan 18 000 reserviläistä pääsee kertaamaan taitojaan vuositasolla.

Puolustusvoimien uudistuksen myötä sodanajan joukkojen suuruus supistettiin 350 000 miehestä 230 000:een.

– Tähän suhteutettuna reserviläisten kertausharjoitusten määrä palaa takaisin viiden vuoden takaiselle tasolle. Vuonna 2011 tehtyjen supistusten jälkeen kertausharjoituksia on järjestetty vain noin 3000 reserviläiselle vuosittain eli ihan marginaaliryhmälle, sanoo Palosaari.

Tammikuussa käskyn saavat reserviläiset ovat niin sanottua runkohenkilöstöä; johtajia ja avainhenkilöitä.

Heidät koulutetaan uuden joukkotyypin eli paikallispataljoonan tarpeisiin.

Käytännössä siis myös Pohjois-Savossa alkaa ensi vuonna reserviläisten koulutus poikkeusolojen joukkojen kokoonpanossa.

– Seuraava steppi on miehistöjoukkojen mukaantulo, sanoo Palosaari.

Paikallisjoukoille voidaan langettaa merkittäviä poikkeusolojen tehtäviä.

Reserviläisten koulutuksen niukkaslinja päättyi lokakuussa, jolloin oli ensimmäisen kerran paikallisjoukkojen suuri taisteluharjoitus nimellä Wanaja 13. Pohjois-Karjalan ensi kesän harjoitus on kuitenkin mittaluokaltaan moninkertainen.

Everstiluutnantti Palosaari vahvistaa, että kuluneena syksynä eri puolilla maata on jo järjestetty avainhenkilöiden koulutusta.

Kuopiossa tällaisia reserviläisille suunnattuja tilaisuuksia, joissa on pääsääntöisesti mukana ollut vain johtajia, on ollut kaksi.

– Avainreserviläisiä Kuopiossa on jo ollut mukana kymmeniä, sanoo Palosaari.

Kysymys on ollut vielä vapaaehtoisesta kouluttautumisesta, mutta kouluttajina on ollut myös kantahenkilökuntaa. Tämä on ollut uutta verrattuna viime vuosien reserviläistoimintaan.

– Tällaisia pienimuotoisia toiminnallisia harjoituksia tulee jatkossa lisää.

Reserviläisten koulutuksen lisääminen Suomessa ei Palosaaren mukaan liity kansainvälisen tilanteen kiristymiseen.

– Sillä ei ole tässä tekemistä. Näihin on rahoitus neuvoteltu jo vuosi sitten. Tämä liittyy puolustusvoimien uudistukseen.

Siinä reserviläisten rooli korostuu.

– Ainahan meillä on kansanarmeija ollut reserviläisten varassa. Reserviläiset ovat aivan avainasemassa kotimaan puolustamisessa. Olen ilolla pannut merkille, että reserviläiset innokkaasti jo odottavat toimintaan mukaan pääsyä.