AL: Päiväkotilapset sairastelevat koko ajan enemmän

Alle 3-vuotiaiden päiväkotilasten sairastelu yleistyy koko ajan, sillä pieniin päivähoitoryhmiin pääsee koko ajan harvempi lapsi, kirjoittaa Aamulehti. Lapset sairastavat sitä enemmän, mitä isommassa ryhmässä he ovat hoidossa. Pieni päiväkotilainen on vuodessa sairaana jopa yli kuukauden.

Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Marjo Renko Oulun yliopistollisesta sairaalasta huomauttaa, että kansantalous hyötyisi ryhmäkokojen pienentämisestä. Jos alle 3-vuotiaat saataisiin korkeintaan 6-8 lapsen kokoisiin ryhmiin, heidän sairauspoissaolonsa vähenisivät puoleen. Jokaista 30:tä lasta kohden säästettäisiin yksi henkilötyövuosi, kun vanhemmat pääsisivät töihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan perhepäivähoito on harvinaistumassa. Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen pitää tilannetta kaameana.

- Alle 3-vuotiasta ei pitäisi viedä päiväkotiin, koska pienimmätkin ryhmät ovat siellä liian isoja. Tiedän, että tämä on kovaa puhetta. Sopiva ryhmäkoko alle 3-vuotiaalle on mielestäni 4-5, mutta jotkut lastenlääkärit sanovat kahdeksan.