Aarnio-vyyhdistä valitettiin - Tuomitut vaativat keskeyttämään korvausten maksamisen

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosvyyhdissä petoksista tuomitut miehet pyytävät korkeinta oikeutta keskeyttämään Helsingin hovioikeudesta saamiensa tuomioiden täytäntöönpanon.

Kaikki kolme hovioikeudessa tuomittua miestä hakevat valituslupaa korkeimmasta oikeudesta (KKO).

Jos KKO antaa varsinaisen valitusluvan, se lykkää Aarnio-vyyhdin ensimmäisten tuomioiden lainvoimaisuutta vielä arviolta noin vuodella.

Petosrikoksesta pyydetään ennakkopäätöstä

Aarnio ja kaksi muuta hovioikeudessa tuomion saanutta miestä hakevat valituslupaa osin keskenään samalla perusteella. Kaikki katsovat, että asiassa tarvitaan ennakkoratkaisua petosrikoksen tunnusmerkistöstä.

Valituslupahakemuksissa KKO:ta pyydetään arvioimaan, täyttyykö petoksen tunnusmerkistö, jos seurantalaitteen tilaaja saa tilaamansa tuotteen halutunlaisena, mutta myöhemmin tilauksen toimittajan taustasta selviää tietoja, jotka eivät olleet tilaajan tiedossa.

Valituslupahakemuksissa myös esitetään, että yrityksen taustojen tarkistaminen on tuotteiden ostajan eli tässä tapauksessa Helsingin poliisin ja suojelupoliisin tehtävä, eikä sen puutteista voi syyttää yrityksen vastuuhenkilöitä.

Kaikki valittajat ovat valituksissaan samaa mieltä, että asiasta tarvittaisiin ennakkopäätös. Muilta osin valituslupahakemukset ovat erilaisia eri tuomituilla.

Petoshaarassa kyse oli seurantalaiteyhtiö Trevocista, jonka kaksi perustajaa tuomittiin hovioikeudessa ehdottomaan vankeuteen. Hovioikeus katsoi, että Aarnio ja Trevocin johto yhdessä salasivat asiakkailtaan kuten Helsingin poliisilaitokselta poliisin teknisiä laitteita myyneen yrityksen muuttuneita omistusjärjestelyjä.

Trevocin perustaja, entinen KRP:n työntekijä, sai kaksi vuotta ehdotonta vankeutta. Toinen avainhenkilöistä, Suojelupoliisin entinen etsivä, sai 1,5 vuotta ehdotonta vankeutta.

Molemmat pyytävät KKO:ta keskeyttämään tuomioiden täytäntöönpanon eli että heitä ei määrättäisi suorittamaan vankeusrangaistusta ennen kuin heidän valituslupansa ja mahdollinen valituksensa on käsitelty KKO:ssa.

Kumpaakaan heistä ei ole tuomittu aiemmin vankeusrangaistuksiin. Molempien miesten valitusten mukaan vankilaan joutuminen kesken valituslupahakemuksen käsittelyn olisi kohtuutonta.

Trevocin perustaja vaatii täytäntöönpanokieltoa myös hänelle määrätylle liiketoimintakiellolle eli että hän voisi jatkaa toistaiseksi liiketoimintaansa.

Aarnio tuomittiin hovioikeudessa kolmeksi vuodeksi vankeuteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta. Hän ei ole kuitenkaan Trevoc-tuomion vuoksi joutumassa uudestaan vankilaan, sillä hänen aiempi tutkintavankeusaikansa kattaa jo vankeustuomion pituuden.

Trevocin perustajat ja Aarnio kuitenkin vaativat, ettei kenenkään omaisuutta aleta realisoimaan ja maksamaan niistä korvauksia asianomaisille ennen kuin tuomiot ovat lainvoimaisia.

Aarnion omaisuutta on takavarikossa jo kolmatta vuotta ja sen arvo kattaa maksettavaksi määrätyt vahingonkorvaukset.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi vaatii silti KKO:ta keskeyttämään määrättyjen korvausten maksamisen valitusasian käsittelemisen ajaksi myös Aarnion osalta.

Useita prosesseja menossa

Helsingin hovioikeus antoi Trevoc-haarassa tuomionsa syyskuun lopussa. Tuomitut ilmaisivat tyytymättömyytensä tuomioihin jo aiemmin.

Valituslupahakemukset tulivat sen sijaan julki vasta myöhemmin: KKO antoi tuomittujen valituslupahakemukset Savon Sanomille tällä viikolla pääosin julkisina. Niitä on peitelty vain pieneltä osin salaisista osioista.

Trevoc-kokonaisuudessa hovioikeus hyväksyi ratkaisussaan kaikki syyttäjien vaatimukset. Hovioikeus ankaroitti ratkaisussaan kaikkien tuomittujen rangaistuksia.

Hoivoikeus katsoi, että asiassa oli toimittu Aarnion tai hänen edustamansa tahon edun mukaisesti. Aarnion edustamalla taholla oikeus viittasi United Brotherhood -jengin pomoon.

KKO-valituksessaan Aarnio vetoaa siihen, ettei Trevocin rahaliikenne olisi mennyt niin kuin syyttäjät väittivät ja hovioikeus katsoi tapahtuneen.

Jo käräjäoikeus hylkäsi UB:n pomot syytteet eivätkä syyttäjät valittaneet ratkaisusta, joten hänen osaltaan vapauttava tuomio on jo lainvoimainen.

Aarnio-vyyhdin pääoikeudenkäynti on puolestaan siinä vaiheessa, että pääkäsittely käräjäoikeudessa loppui viime keväänä ja tuomiot annetaan joulun jälkeen vielä tämän vuoden puolella.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Hovioikeus hyväksyi Trevoc-jutussa kaikki syyttäjien vaatimukset - Näin perusteli

Hovioikeus: Poliisin seurantalaitteiden taustalla oli rikollisjärjestön pomo

Hovioikeus tuomitsi myös Trevocin perustajat vankeuteen

Hovioikeus: Jari Aarniolle kolme vuotta vankeutta Trevoc-lahjusvyyhdistä