Ajatus EU:n puolustusrahastosta etenee – komissio esittelee mallin kesäkuussa

Ajatus EU:n puolustusrahastosta etenee. Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) kertoo Uutissuomalaiselle, että komissio esittelee mallin rahastoksi keskiviikkona 7. kesäkuuta.

Mallin ideana on, että ne EU-jäsenmaat, jotka haluavat tehdä puolustushankintoja yhdessä, pääomittaisivat rahastoa ja rahasto tekisi hankinnat maiden pyynnöstä ja puolesta.

– Se helpottaisi budjettiongelmien ratkaisua, Katainen sanoo.

Katainen kertoo kuvitteellisen esimerkin: Kymmenen maata tarvitsee satelliitteja. Jos rahasto ostaisi ne yhdellä kertaa, yksikkökustannus oli alempi kuin jos jokainen ostaisi yhden eri aikoina. Maat saattaisivat myös todeta, että riittävä määrä onkin viisi.

– Kaikki säästäisivät rahaa, mutta saisivat saman kyvyn.

Kyse on vain mallista. Komissiolla ei ole puolustuspolitiikassa niin pitkälle menevää toimivaltaa, että se voisi tehdä yhteisistä hankinnoista lainsäädäntöesityksen.

– Jäsenmaat ovat pyytäneet miettimään, mitä voidaan tehdä puolustusyhteistyön syventämiseksi. Komissio esittää mallin ja voi olla jäsenmaiden työrukkanen niiden niin halutessa.

Katainen muistuttaa, että rahasto olisi tekninen väline toteuttaa hankintoja jäsenmaille ja materiaali pysyisi jäsenmaiden omistuksessa.

Tutkimusta ja prototyyppejä

EU etenee myös yhteisessä puolustukseen liittyvässä tutkimuksessa ja prototyyppien kehittämisessä. Katainen kertoo, että tutkimukseen voidaan ohjata EU-rahaa jo nykyisen lainsäädännön rajoissa.

– Jos jäsenmaat hyväksyvät budjetin, voimme edetä.

Tutkimusrahaston tarkoituksena on kannustaa EU-jäsenmaita tekemään yhteisiä tutkimushankkeita puolustus- ja turvallisuusalalla.

– Nyt jokainen yrittää taaplata omilla rahoillaan, mutta jokaisen resurssit ovat liian pienet tarpeisiin nähden. Allokoimalla EU:n budjettivaroja yhteisiin tutkimushankkeisiin saataisiin aikaiseksi parempaa vaikuttavuutta.

Kataisen mukaan puolustustutkimukseen suunnattaisiin rahaa aluksi vähän, tänä vuonna 20 miljoonaa euroa, mutta potti nousisi 90 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä. Komission arvion mukaan siitä eteenpäin tarvetta olisi 500 miljoonan euron budjetille.

Prototyyppien rahoituksesta komissiolta sen sijaan tulee lainsäädäntöesitys niin ikään 7. kesäkuuta.

– Kun tutkimus- ja kehitystyö on tehty ja rakennetaan prototyyppejä, ne ovat yrityksille kalliita vaiheita. Kun maa tai yritys yrittää yksin, vaikuttavuus ei ole niin suurta kuin jos tehtäisiin yhdessä.

– Esitämme mallia, että EU:n budjettia voidaan käyttää muutamien prototyyppien kehittämiseen.

Kataisen mukaan alkuvaiheessa puhutaan sadoista miljoonista euroista.