Arkeologiset kaivaukset Savossa: Ilmiriita konsultin ja Museoviraston välille

Lausunto on täysin asiaton, moittii Mikroliitti Oy:n toimitusjohtaja, arkeologi Timo Jussila Museoviraston lausuntoa yhtiön kaivausraportista Siilinjärveltä.

– Lausunnosta saa käsityksen, että olemme huonoja arkeologeja, vaikka näitä hommia on tehty 30 vuotta, Jussila sanoo.

– Koemme tämän ja jotkin aiemmat museoviranomaisen lausunnot kiusanteoksi.

Taustalla ovat koekaivaukset, jotka tehtiin kahdella alueella Kasurilassa viime lokakuussa. Ne tehtiin Museoviraston vaatimuksesta ja sen myöntämällä luvalla. Työn tilasi ja maksoi Siilinjärven kunta kirkonkylän yleiskaavoitusta varten.

Kaivaukset kestivät pari viikkoa. Raportti valmistui tammikuun lopulla, ja Museovirasto antoi siitä lausuntonsa huhtikuun alussa.

Virasto ruotii raportin yksityiskohtaisesti. Siinä annetaan ymmärtää muun muassa, että kaikkia tuloksia ei ole tulkittu oikein tai jätetty puolitiehen, jolloin löydökset ovat jääneet tarkemmin tutkimatta. Toisaalla on kaivettu liian syvälle, toisaalla liian matalaan.

Virasto määrää, että tutkimusaluetta pitää laajentaa molemmissa paikoissa. Sitä ennen konsultin pitää tehdä lisätutkimuksia, jotta virasto voi määrätä kaivausalueen laajuuden.

Kaivausalueista sovittiin ennen luvan hakemista yhteisneuvottelussa. Mukana olivat Siilinjärven kaavoituspäällikkö ja yleiskaava-arkkitehti sekä Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkeologi.

Alueet rajattiin lupahakemukseen, minkä perusteella Museovirasto myönsi tutkimusluvan.

– Lisätutkimuksissa on määrätty myös kaivamaan alue, jossa kulkee jo vesi- ja viemärilinja, Jussila ihmettelee.

– Kaivauksia on määrätty tekemään kahdeksan hehtaarin alueella. Se on kymmenien tuhansien eurojen työ.

Lisäkustannukset eivät ole konsultin kukkarosta vaan Siilinjärven kunnalta. Tähän mennessä kaivaukset ovat maksaneet yli 30 000 euroa.

– Seuraamme asiantuntijoiden sanailua ja odottelemme pölyn laskeutumista, sanoo Siilinjärven yleiskaava-arkkitehti Annaelina Isola.

– Kaavahankkeilla ei ole onneksi hirveä kiire.

Isola on kummastellut, miksi Museovirasto velvoitti jo yleiskaava-vaiheessa koekaivauksiin.

– Yleensä on riittänyt, että yleiskaavaan on merkitty kohteet ja vasta asemakaavaan tarkat rajaukset. Niiden perusteella alueet voidaan jättää rakentamatta ja merkitä puistoalueiksi.

Koekaivausten jälkeen on vielä järeämpi urakka, jos muinaisjäännösalueet joudutaan niin sanotusti tutkimaan pois eli tekemään varsinaiset kaivaukset.

– On herännyt epäilys, että lausunnolla mahdollisesti pyritään kompromettoimaan (saattamaan epäilyksenalaiseksi) kilpailija, Jussila kirjoittaa Mikroliitin vastineessa Museovirastolle.

Väitteen taustalla on, että Museovirastolla on myös erillinen osasto, joka tekee kaivauksia. Toinen osasto valvoo.

– Alkaa olla jo näyttöä, että museoviranomaiset arvioivat ja arvostelevat julkisesti yksityisten arkeologifirmojen töitä huomattavasti ankarammin kuin omia ja toistensa töitä, vastineessa väitetään.

Emme kyseenalaista tekijöitä, jotka ovat äärimmäisen päteviä, sanoo Museoviraston intendentti Päivi Kankkunen, joka valvoo kaivauksia.

– Raportin pitää olla kuitenkin semmoinen, että täälläkin ymmärretään, mistä on kyse. Nyt syntyy vaikutelma, että se on tehty kiireellä.

Kankkunen torjuu syytökset viraston kaksoisroolista, jonka turvin suositaan viraston omaa kaivausryhmää.

– Teemme arviointia virkavastuulla. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla.

– En muista, että olisin vuoden 2011 jälkeen joutunut arvioimaan yhtään oman viraston ryhmän työtä. Mikroliitti Oy on tällä alalla markkinajohtaja, Kankkunen sanoo.

Museovirasto valmistelee lausuntoa Mikroliitin vastineeseen, mutta se ei ole vielä valmis.