Arkistokuva: Kuopion Hietasalon vedenottamo

Parastaikaa vuosihuollossa oleva Kuopion Hietasalon vedenottamo otettiin käyttöön vuonna 1987. Vesijohtoputkia yhdistettiin taljojen avulla teräslaipoilla toisiinsa Itkonsaaren luona keskellä Kallavettä heinäkuun lopussa 1987. Siirtoputki oli ennätyspitkä, 5,5 kilometriä. Se upotettiin Kallaveteen kesän aikana puolen kilometrin pätkissä. Muoviputki on halkaisijaltaan 70 senttiä.

Kuopiolaiset pääsivät juomaan tekopohjavettä, kun siihen asti pääosa juomavedestä tuli Itkonniemen pintavedenottamon kautta. Hietasalossa suodatettiin Kallaveden pintavettä saaren hiekkamassojen läpi. Uuden vedenottamon uskottiin tasaavan Savon Sellun vaikutuksia juomaveden makuun.

Itkonniemen pintavesilaitos jäi varalle ja tukena oli myös Reposaaren pohjavedenottamo.

Hietasalon hankkeen valmistumisen iloittiin turvaavan Kuopion juomaveden saannin pitkälle 2000-luvulle.

Kuopion kaupunki osti Hietasalon saaren ev.lut. seurakuntayhtymältä vuonna 1986 vedenottamon rakentamista varten.

Saari on ollut kuopiolaisten kesänviettopaikka toista sataa vuotta. Siellä on käyty uimassa hienoilla hiekkarannoilla ja telttailtu varsinkin 1900-luvun alussa hyvinkin vilkkaasti. Saareen oli säännöllisiä laivavuorojakin, vaikka monet tulivat omilla veneillä.

Saaressa sijaitsi myös pappila ja pappilan torppia sekä yksityisiä huviloita.

Hietasalosta otettiin 1940-luvulta 1970-luvulle asti soraa kaupungin rakennuskohteisiin ja teihin. Soranajo tapahtui rekoilla talvisin jäätietä pitkin. Soramontusta syntyi saareen sisäjärvi, kun soraa alettiin kaivaa myös vesirajan alapuolelta.

Nyt meneillään olevan huollon aikana Hietasalon tekopohjavesi korvataan käyttämällä järvivettä Itkonniemen vesilaitoksen raakavetenä. Normaalisti noin 1/3 Kuopion kaupunkialueen tarvitsemasta vedestä tulee Hietasalosta ja 2/3 Jänneniemen tekopohjavedenottamolta.