Asumispalveluita odottavat vanhukset halutaan pois sairaaloista

Vanhusten asumispalvelujen jonot ovat lyhentyneet Kuopiossa. Kun vielä marraskuussa asumispalveluita jonotti yli sata vanhusta, odottaa tällä hetkellä paikkaansa enää 62 vanhusta.

Osa asumispalvelupaikkaa odottavista ihmisistä on ohjautunut sairaalaan ja tukkinut siten Harjulan sairaalan toimintaa.

– Osa sairaalahoidon paikoista on sidottu asumispalvelupaikkaa odottaviin, jolloin KYSin päivystyksestä ei pystytä ottamaan sairaalahoitoa tarvitsevia Harjulaan. Heitä on siltä osin ohjautunut myös muihin kuntiin, Kuopion kuntoutuspalvelujohtaja Mikko Korhonen kertoo.

Tilannetta pyritään korjaamaan lisäämällä sairaalakuntoutusta sekä keskittymällä kotihoitoon, jossa on vuoden alusta asti toiminut uusi yhdeksänhenkinen lääkäripuoli. Tarkoituksena on saada runsaasti apua tarvitsevat ikäihmiset selviytymään lisätyllä tuella kotioloissa, ja saada sitä kautta purettua Harjulaan kasaantunutta ruuhkaa.

– Kokonaisuutena näyttää, että tilanne saadaan asianmukaisesti järjestetyksi. Kotihoito on aivan keskiössä, ja heillä on siinä tarvittaessa käytettävissään esimerkiksi fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia, Korhonen selittää.

Myös palveluasumispaikkaa yli kolme kuukautta odottaneiden määrä on vähentynyt, eikä pidempään jonottaneita ole tällä hetkellä viittä enempää.

Vanhusten asumispalveluissa Varkaudessa on jonoa, mutta kaikki palveluasumista tarvitsevat on pystytty sijoittamaan vanhuspalvelulain vaatiman kolmen kuukauden aikana.

Vanhusten palveluasumista hoitavan työryhmän vetäjä Reetta Kettunen kertoo, että tilapäistä hoivaa ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Sairaalassa paikkaansa odottamaan joutuu todella harvoin.

– Pyrimme siihen, että sairaalassa hoidetaan sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita, Kettunen selkeyttää.

Pieksämäen vanhuspalvelujohtaja Margit Laaksonen kertoo, että kaupungilla on laatusuositusten perusteella tarpeeksi palveluasumispaikkoja, mutta kaupungissa on paljon ikääntyvää ja sairasta väkeä. Hoivatakuu ei kaikkien osalta täyty.

– Jos kotona on kriisitilanne ja asiakas ei pärjää kotona, niin silloin mennään jonojen ohi, Laaksonen toteaa.

Paikkaa voi joutua odottamaan sairaalassa, mutta osastohoito ei ole Laaksosen mukaan tarkoitettu pitkäaikaishoidettaville.

Iisalmessa jonotusaika ympärivuorokautiseen hoivaan on ollut keskimäärin noin 31 päivää. Palvelutarpeenarviointi tehdään keskimäärin kuudessa päivässä.

– Meillä kyllä lain kirjain täyttyy näissä asioissa. Kolmessa kuukaudessa pystytään se asumispalvelupaikka järjestämään, Ylä-Savon sote-kuntayhtymän asumispalvelujen päällikkö Tarja Huttunen kertoo.

Terveydenhuollon yksiköissä ei ole Huttusen mukaan mainittavia jonoja kuntayhtymän toiminta-alueella.

Minkälaisia kokemuksia sinulla tai läheiselläsi on palveluasumisen järjestymisestä? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen taneli.arponen@savonsanomat.fi tai soita numeroon 044 406 3521.

Voit lähettää myös kirjeen osoitteeseen Vuorikatu 21, PL 68, 70101 Kuopio.