Asuntojen hinnat määräävät lapsiperheen asuinkunnan

Asuntojen hinnat ovat lapsiperheille tärkein asuinkunnan valintaperuste, kertoo Valittujen Palojen TNS Gallupilla teettämä tutkimus.

Yli kaksi viidesosaa vastaajista pitää asuntojen kohtuullista hintatasoa hyvin tärkeänä valintatekijänä ja vajaat kaksi viidesosaa melko tärkeänä.

Toiseksi tärkeimmäksi seikaksi nousee se, että kunnassa on tarjolla lukio- tai ammattikouluopetusta. Lisäksi lapsiperheet arvostavat alhaista rikollisuutta, suhteellisen lyhyttä matkaa kaupunkiin sekä muiden lapsiperheitten asumista samalla paikkakunnalla.

Sen sijaan kunnan veroaste ei nouse kärkisijoille asuinkuntaa valittaessa.

Tutkimusta varten haastateltiin suomalaisia perheitä, joissa on alle 16-vuotiaita lapsia. Haastatteluja tehtiin reilu tuhat.