Aurinkorannikon koululle tappio tukikiistassa - Maksettava yli 600 000 euroa

Vuosia kestänyt kiista Espanjan Fuengirolassa sijaitsevan Aurinkorannikon suomalaisen koulun saamista valtiontuista päättyi tällä viikolla, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi koulun kannatusyhdistyksen valituksen tukien takaisinperinnästä.

Koulu joutuu maksamaan takaisin kaikkiaan runsaat 616 000 euroa vuosina 2009–2011 saamiaan tukia. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti jo vuonna 2014 kohtuullistaa maksettavaa summaa 123 000 eurolla. Koulu ei joudu myöskään maksamaan perittävästä summasta korkoja.

Maksuaikaa koululla on vuoden 2020 loppuun.

Koulu ei tarkistanut

Ministeriö teki koululle tarkastuksen vuonna 2012. Koulu saa valtiontukea esiopetuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen käyttökustannuksiin.

Kiistan punaisena lankana on käsite tilapäisestä oleskelusta, joka on lain mukaan edellytys, että koulu saa oppilaasta valtion tukea. Ministeriö ja Opetushallitus tulkitsivat, että Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaista osa oli asettunut pysyvästi Espanjaan.

Kotikuntalain mukaan pääsääntönä on, että yli vuoden Suomesta poissa olevilla henkilöillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on tulkinnut, että ulkomailla vakituisesti asuvalla suomalaislapsella ei ole oikeutta saada Suomen perusopetuslain mukaista opetusta.

Ministeriön mukaan osa koulun oppilaista oli ollut jopa yli kymmenen vuotta ilman kotikuntaa Suomessa.

Ministeriö totesi, että koulu oli lainimlyönyt tarkistaa oppilaiden kotikunnat. Koulu luotti vanhempien ilmoitukseen.

Koulun kannatusyhdistys piti kohtuuttomana vaatimusta tarkistaa kaikkien oppilaiden kotikunta väestörekisteritiedoista. Myös koulun vuosien varrella saamat ohjeet olivat kannatusyhdistyksen mielestä riittämättömät.

Vanhempainyhdistys valitti asiasta KHO:een, joka kuitenkin hylkäsi valituksen. Yksi oikeusneuvoksista olisi alentanut takaisinperittävän summaan 250 000 euroon.

KHO myös hylkäsi valituksen ministeriön päätöksestä pienentää koulun saamaa vuoden 2013 tukea runsaalla 91 000 eurolla.

Opetus jatkuu

Aurinkorannikon suomalainen koulu on toiminut vuodesta 1991. Tänä lukuvuonna oppilaita koulussa on runsaat 300.

Koulun nettisivuilla olevassa tiedotteessa koulun kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Asteljoki toteaa, että koulun toimintaa joudutaan tarkastelemaan ja "arjen toiminnasta nipistämään". Koulun rehtori Tiina Raassina-Merikanto toteaa tiedotteessa, että opetus koulussa jatkuu normaalisti.