Diakonissalaitos esittää tilapäistä oleskelulupaa turvapaikatta jääneille ja aikoo perustaa heille palvelukeskuksen

Paperittomille ihmisille pitäisi voida myöntää tilapäinen oleskelulupa, esittää Helsingin Diakonissalaitos. Laitoksen mukaan luvattomasti Suomessa oleskelevien määrä tulee kasvamaan sitä mukaa, kun turvapaikanhakijat saavat kielteisiä päätöksiä.

Diakonissalaitoksen Suojattomat-hankkeen raportissa puhutaan uuspaperittomista. Heitä ovat lähinnä Irakista, Afganistanista ja Somaliasta paenneet ihmiset, jotka ovat saaneet Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen mutta joita ei ole pystytty palauttamaan kotimaihinsa.

– Uuspaperittomuudella viitataan lukuisien lakimuutosten seurauksena syntyneeseen uuteen tilanteeseen, sanoo raportin tekijä Tuuli Shinyella.

– Näiden ihmisten ensisijainen toive on laillistaa oleskelunsa Suomessa esimerkiksi työpaikan kautta. Kasvava joukko yhteiskunnan ulkopuolella olevia paperittomia ei ole kenenkään etu, Shinyella jatkaa.

Vain huonoja vaihtoehtoja

Selvityksen perusteella Suomeen jäädään luvattomasti silloin, kun elämä paperittomana on huonoista vaihtoehdoista vähiten huono.

Kun paperittomilla ei ole normaaleja mahdollisuuksia järjestää asumistaan ja toimeentuloaan, he ovat vaarassa päätyä pimeille asunto- ja työmarkkinoille. Paperiton on myös altis hyväksikäytölle ja jopa ihmiskaupalle. Epätoivoisessa tilanteessa myös radikalisoitumisen riski kasvaa, todetaan raportissa.

– Jos pelko hallitsee, siitä seuraa rikollisuutta ja radikalisoitumista, sanoo Marja Pentikäinen, Diakonissalaitoksen diakonian ja sosiaalisen vastuun toimialajohtaja.

 

Palvelukeskus suunnitteilla

Uuspaperittomien hätämajoituksen tarve on selvityksen mukaan ollut toistaiseksi vähäinen. Monilla on Suomessa sellaisia verkostoja, joiden tuella he pystyvät majoittumaan tilapäisesti.

Sen sijaan omakielistä neuvontaa ja psykososiaalista tukea tarvittaisiin runsaasti.

Diakonissalaitoksen mukaan järkevintä on keskittää paperittomien vähäiset palvelut saman katon alle. Laitos suunnittelee parhaillaan tällaisen palvelukeskuksen avaamista.

– Tiloja palvelukeskukselle etsitään parhaillaan. Kovin pitkiä aikoja sen kanssa ei voi odotella, sanoo Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan johtaja Mika Paasolainen.