EU-kansalaiset pääsevät perustamaan puoluetta

Eduskunta on hyväksynyt puoluelain muutoksen, jonka perusteella Suomessa asuvat muiden EU-maiden kansalaiset voivat toimia puolueen kannattajana puoluetta rekisteröitäessä. Lainmuutos hyväksyttiin äänin 135-32.

Puolueen rekisteröiminen edellyttää vähintään 5 000:ta kannattajaa. Tähän asti kannattajien on pitänyt olla äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa.

Muiden EU-maiden kansalaiset eivät voi äänestää eduskuntavaaleissa, mutta kylläkin europarlamentti- ja kunnallisvaaleissa.

EU-komissio on katsonut, että Suomen puoluelainsäädäntö on puolueen rekisteröimiseen liittyvän kansalaisuusvaatimuksen osalta ristiriidassa EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen kanssa.

Perussuomalaiset halusivat kaataa muutoksen. Perusteluna oli se, että oikeus annetaan myös monen sellaisen maan kansalaisille, joiden kotimaa ei vastavuoroisesti anna Suomen kansalaisille samaa oikeutta.