EU-lasku jäi odotettua pienemmäksi

Euroopan unionin laajentumisesta Suomelle aiheutunut lasku on jäänyt odotettua pienemmäksi.

Suomen laskennallinen nettomaksu EU:lle oli viime vuonna 172 miljoonaa euroa eli 32 euroa asukasta kohden. Nettomaksu oli 0,1 prosenttia Suomen bruttokansantulosta. Maksu jäi valtiovarainministeriön mukaan selvästi alhaisemmaksi kuin oli arvioitu.

Ministeriön mukaan EU:n laajentumisen vaikutukset Suomen nettomaksujen kehitykseen jäivät myös vuosina 2004-2006 arvioitua vähäisemmiksi. Vertailussa Suomi ja Irlanti sijoittuivat parhaiten suhteessa muihin saman vauraustason EU-maihin.

EU otti vuonna 2004 kymmenen ja vuonna 2007 vielä kaksi uutta jäsenmaata. Ennen laajentumista arvioitiin, että rikkaampien jäsenmaiden EU-maksut voisivat kasvaa jyrkästi. Erityisesti näin ajateltiin tapahtuvan Suomen kaltaisissa jäsenmaissa, joiden nettomaksut olivat ennen laajentumista melko vaatimattomia suhteessa maan vaurauteen.