Eduskunnan tasa-arvokysely: Seksuaalista häirintää kertoi kokeneensa 12 naista ja 17 miestä

Eduskunnan tasa-arvotilanteesta on saatu tutkittua tietoa.

Kansanedustajille suunnatussa kyselyssä seksuaalista häirintää kertoi kokeneensa 12 naista ja 17 miestä. Kyselyyn vastasi 149 kansanedustajaa.

Eduskunnan tasa-arvotilanne koetaan kyselyn mukaan yleisesti hyväksi. Epäkohtina mainitaan muun muassa kansanedustajien verkostojen sekä valiokuntien sukupuolittuneisuus. Miehillä on yliedustus tavoitelluimmissa valiokunnissa, ja miehiä valitaan enemmän näkyvimmille puheenjohtajapaikoille.

Senioriteetti kertyy selvityksen mukaan naisille hitaammin kuin miehille.

Eduskunnan kyselyyn vastanneista 72,3 prosenttia kertoi saaneensa suoria uhkauksia sosiaalisessa mediassa. Sukupuolella ei ollut yhteyttä kokemusten yleisyyteen.

Puhemies Paula Risikon (kok.) mukaan kyselyn tiedot epäasiallisesta käytöksestä ja uhkailusta ovat vakava viesti.

– Tutkimustiedot saatuani olen jo tällä viikolla käynnistänyt toimet seksuaalisen häirinnän ja edustajiin kohdistuvan uhkailun kitkemiseksi, Risikko sanoo tiedotteessa.

Hän sanoo, että eduskunta on kansanedustajien työpaikka, jossa on noudatettava hyvän työympäristön pelisääntöjä.

Risikko kertoo tavanneensa eilen eduskuntaryhmien johtoa, ja lisäksi asiaa on käsitelty aamulla puhemiesneuvostossa.

– Kansanedustajien on voitava tehdä työtään ilman uhkausten luomaa pelkoa, Risikko sanoo tiedotteessa.

Härskit vitsit lentävät, miehillä ohituskaista nokkapaikoille

– Eduskunnan tasa-arvokyselyyn vastasi 149 kansanedustajaa, lisäksi 34 edustajaa haastateltiin perusteellisemmin.

– Joka viides kyselyyn vastannut edustaja eli 12 naista ja 17 miestä kertoi itse kokeneensa seksuaalista häirintää.

– Törkypuheet näyttävät olevan yleisiä: seksistisiä vitsejä ilmoitti kuulleensa 41 naista ja 60 miestä.

– Moni kokee häirinnän vähentyneen asiaan liittyneen viimeaikaisen keskustelun myötä.

– Muista tasa-arvoon liittyvistä epäkohdista mainitaan sukupuolittuneet verkostot sekä valiokunnat.

– Miehillä on yliedustus tavoitelluissa valiokunnissa ja näkyvimmillä puheenjohtajapaikoilla.

– Haastatteluissa naiset kokivat joutuvansa tuomaan itseään äänekkäästi esille päästäkseen haluamilleen paikoille.

– Uhkaava palaute sosiaalisessa mediassa on tavallista: suoria uhkauksia kertoi saaneensa 72,3 prosenttia vastaajista.

– Sekä miehet että naiset toivovat käytännön helpotuksia työn ja perhe-elämän yhdistämiseen: esimerkiksi lastenhoitoa ja lisää etätyömahdollisuuksia.

– Yleisesti ottaen kansanedustajat kokivat vaikutusmahdollisuutensa hyviksi sukupuoleen katsomatta.

– Sekä naiset että miehet kokevat kyselyn mukaan työnsä kuormittavana.