Elintarvikehygienia retuperällä monissa kunnissa

Suomen kunnissa on liian vähän elintarvikehygieniaa ja eläinten hyvinvointia valvovia viranomaisia, toteaa Euroopan komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto. Se teki arvioinnin siitä, miten elintarvikeketjun valvonta toimi Suomessa viime vuonna.

Viranomaiset eivät EU-toimiston mukaan myöskään velvoita alan toimijoita korjaamaan havaittuja puutteita riittävän tehokkaasti, eikä asetettujen määräaikojen noudattamista valvota tarpeeksi hyvin.

Lisäksi uusintatarkastuksia pitäisi tehdä nykyistä nopeammin ja säännönmukaisemmin.

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto kuitenkin arvioi elintarvikeketjun puitteet kaiken kaikkiaan Suomessa hyviksi. Viranomaisten väliset vastuut ja toimivalta ovat sen mielestä selkeät, ja eri viranomaisten välinen yhteistyö sujuu yleisesti ottaen hyvin.