Erkki Tuomioja torjuu puolustusvoimain komentajan vallan lisäämisen

Entinen ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) torjuu lakiluonnoksen, joka lisäisi puolustusvoimain komentajan valtaa kertausharjoituksiin kutsumisissa. Luonnos hallituksen esityksestä on valmis ja lausuntokierroksella.

– Kertausharjoituslakiluonnos on kummajainen. Sitä ei ole vielä esitelty, enkä ole varma, että ainakaan oppositio olisi sitä ihan sellaisenaan valmis hyväksymään, Tuomioja arvioi maanantaina Kuopiossa.

Hän osallistui Kuopion sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen kansalaistilaisuuteen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Lakia on ehdotettu muutettavaksi siten, että sotilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen tarkoitettuihin kertausharjoituksiin voitaisiin määrätä välittömästi, kun päätös koskisi enintään 25 000:tta asevelvollista. Tällaisesta kertausharjoituksesta ei voisi hakea vapautusta. Muuten päätöksen tekisi presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä. Puolustusministeriö pidettäisiin tietoisena asioiden valmistelusta.

– Luonnos antaisi – ainakin siinä muodossa kuin se ensimmäisen kerran esiteltiin –  puolustusvoimain komentajalle oikeuden tähän. Näin ei voi olla. Tämän täytyy olla ylipäällikön eli Tasavallan Presidentin ja maan hallituksen asia. Sotilaspäätös ei yksin riitä siihen, että kutsutaan niin paljon kertausharjoituksiin. Kyseessähän olisi osittainen liikekannallepano, Tuomioja perustelee.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg vaati maanantaina maanpuolustuskurssin avajaisissa, että asevelvollisuuslakia on muutettava. Lindbergistä muutos mahdollistaisi valmiuden säätelyn myös uusimuotoisten uhkien tilanteessa.