Kaksi ylijohtajaa jatkaa tehtäviään määräaikaisessa virkasuhteessa

Fimean ylijohtajan Sinikka Rajaniemen ja Valviran ylijohtajan Marja-Liisa Partasen virkasuhteita on jatkettu määräaikaisella sopimuksella ensi vuoden huhtikuun loppuun.

Ennen jatkoa molempien nimitykset olisivat päättyneet 31. lokakuuta.

Rajaniemi ja Partanen jatkavat kunnes molempien virat saadaan täytettyä ja virkaan nimitetty ryhtyy hoitamaan tehtäviä.

Sosiaali- ja terveysministeriö perustelee tehtävien määräaikaista jatkamista sillä, että ministeriön hallinnonalan laitosten tehtäviä ja rakennetta selvitetään parhaillaan. Nykyiset ylijohtajat jatkavat tehtävissään ylimenokauden ajan.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti syyskuun alussa selvityshenkilön arvioimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen, Valviran ja Fimean mahdollisuuksia tukea sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. Selvitystä tekevän Osmo Soininvaaran toimikausi on kuluvan vuoden loppuun.