Fimean johto haluaa pysäyttää siirrot Kuopioon

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean johto ja henkilöstö esittävät sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle (kok.), että henkilökunnan vakanssipohjaisesta siirtosuunnitelmasta Kuopioon luovutaan.

Vaihtoehdoksi he ehdottavat pysyvien aluetyöpisteiden luomista Helsinkiin, Ouluun, Tampereelle ja Turkuun, sekä paikkariippumattoman etätyöskentelyn kehittämistä.

Ministeri Risikko vakuuttaa, ettei alueellistamispäätöksestä luovuta, mutta Fimean tilanteeseen on saatava pikainen ratkaisu.

-Fimea on Kuopiossa ja sillä siisti, mutta siitä on keskusteltava, miten vältämme suuret irtisanomiset, sanoo Risikko.

Fimean pääluottamusmies kehuu ratkaisua vapauttavaksi