Grahn-Laasonen haluaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden harrastaa

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) haluaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Ministeri on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla tavoite turvataan.

– Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen, eikä perheen taloudellinen tilanne saa sulkea lasta harrastusten ulkopuolelle. Tavoitteena on laskea harrastamisen kustannuksia, purkaa muita harrastamisen esteitä ja tuoda erilaiset harrastukset nykyistä paremmin lasten saataville. Työ lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi on tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä, Grahn-Laasonen sanoo.

Hallituksen yhtenä tavoitteena on edistää lasten maksutonta tai kohtuuhintaista harrastustoimintaa. Työryhmän tehtävänä on koota ehdotuksia ja toimia, joita on tehty ja voidaan tehdä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi opetustoimen, kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotoimen aloilla. Lisäksi työryhmä kartoittaa mahdollisia esteitä harrastamiselle, kokoaa hyviä käytäntöjä sekä esittää näkemyksensä, miten harrastamisen tukeminen voidaan ottaa osaksi valmisteilla olevaa valtakunnallista nuorisopoliittista ohjelmaa. Työryhmän toimikausi kestää helmikuun loppuun.