Hälytit ambulanssin - avuksi tuleekin sotilaspalokunta?

Karjalan lennoston sotilaspalokunta aloittaa ensivastetoiminnan eli tehostetun ensiavun tarjoamisen tilanteissa, joissa ambulanssin tulo kestää.

Ambulanssipalveluista vastaava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri teki asiasta sopimuksen Puolustusvoimien kanssa. Lennosto aloittaa ensivasteyksiköiden hälytysringissä ensi maanantaina.

Karjalan lennoston sotilaspalokunta toimii Pohjois-Savon pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana jo pelastustoimen hälytyksissä.

Jatkossa heidät voidaan hälyttää ensivasteeseen eli auttamaan potilasta tilanteissa, joissa ambulanssin tulo kestää esimerkiksi päällekkäisten muiden tehtävien tai pitkien ajomatkojen takia.

Sotilaspalokunnan koulutettu väki voi aloittaa henkeä turvaavat ensitoimet esimerkiksi sairauskohtauksen saaneelle tai onnettomuuteen joutuneelle myös lennoston oman alueen ulkopuolella.

Ensivastetehtävälle tulee aina lopulta myös ambulanssi huolehtimaan hoidosta ja kuljetuksesta.

Lähin yksikkö auttaa

Lennoston sotilaspalokunta on ensivasteen hälytysvalmiudessa pääosin virka-aikana. Hälytysalue on Karjalan lennoston ympäristö Jännevirran, Kasurilan ja Vuorelan välillä. Alueella kulkevat esimerkiksi vilkasliikenteinen 9-tie ja syväväylä.

– Yksittäisillä tehtävillä ensimmäisen avun tulon nopeudella on merkitystä, ensihoidon vastuulääkäri Jouni Kurola Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä kertoo.

– Lisäksi tällainen yhteistyö lisää puolin ja toisin myös ymmärrystä toistemme toiminnasta. Sillä on merkitystä varautumisen kannalta.

Jos alueella sattuu joskus iso onnettomuus esimerkiksi lentokentällä tai Juurusvedellä, viranomaisten on tärkeä tuntea jo toisensa, toistensa taidot ja käytössä olevat välineet.

Yhteiskunnan resurssit hyötykäytössä

Pelastusupseeri Aki Miettinen Karjalan lennostosta kertoo, että sotilaspalokunta on varustanut palokunnan ambulanssin ensivastetehtäville.

– Ensivastetoimintaan osallistuminen tarkoittaa meille ammattitaidon ylläpitämistä ja entistä tiiviimpää viranomaisyhteistyötä. Saamme lisää koulutusta sairaanhoitopiiriltä ja pelastuslaitokselta.

– Lisäksi välineet, varusteet ja kalusto ensivastetoimintaan tulee pidettyä ajan tasalla ja valmiina. Samalla kyse on myös yhteiskunnan resurssien tehokkaasta käytöstä.

Ilmavoimien eri ammatit esillä

Pintapelastaja pelasti miehen hengen