Hätäkeskukset kaipaavat lisäohjeita päihtyneitten hoitoon

Hätäkeskuslaitos kaipaa lisää ohjeistusta päihtyneitten hoitoon. Laitos toteaa, ettei päihtyneen terveydellisten riskien arviointiin saatu ohjeistus ole riittävän täsmällistä.

Hätäkeskuksille annetut hälytysohjeet ovat usein tulkinnanvaraisia siinä, kenelle päihtynyttä ihmistä koskeva epäselvä tilanne milloinkin kuuluu - poliisille, terveystoimelle vai ei kenellekään.

Terveystoimen riskien arviointia koskevaa ohjeistusta uudistetaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Tavoitteena on parantaa ohjeita, joiden mukaan hätäkeskukset joutuvat arvioimaan päihtynyttä ihmistä koskevat avunpyynnöt. Uusi ohjeistus valmistuu tämän vuoden aikana.