Hätäkeskuspäivystäjien koulutusta jaetaan Kuopion ja Vaasan kesken

Osa hätäkeskuspäivystäjien koulutuksesta aiotaan siirtää pois Kuopiosta.

Tällä hetkellä kaikki Suomen hätäkeskuspäivystäjät saavat tutkintonsa Pelastusopistosta Kuopiosta. Opisto on kuitenkin joutunut järjestämään alueellisia lisäkursseja saadakseen koulutettua alalle riittävästi ruotsin kieltä osaavia työntekijöitä hätäkeskuksiin.

Sisäministeriö Paula Risikko (kok) on nyt päättänyt selvityttää vaihtoehdon, jossa osa hätäkeskuspäivystäjien koulutuksesta siirretään Kuopiosta Vaasaan. Risikko on keskustellut asiasta jo alustavasti Hätäkeskuslaitoksen ja Vaasan kaupungin kanssa.

Kaksikielisistä päivystäjistä kova pula

Sisäministeriö pyysi jo aiemmin Hätäkeskuslaitosta ja Pelastusopistoa selvittämään, miten ruotsinkielisten hätäkeskuspäivystäjien tarve pystyttäisiin täyttämään Suomessa. Esimerkiksi kaikkia päivystäjien virkoja kaksikielisillä alueilla ei ole saatu täytettyä tällä hetkellä.

Ministeriö ei kuitenkaan ensin ottanut kantaa minkään toisen koulutuskaupungin puolesta. Nyt ministeri on täydentänyt selvityspyyntöä niin, että selvitystä tekemään otetaan mukaan Vaasan kaupunki.

Risikko pyytää sisäministeriötä teettämään maaliskuun loppuun mennessä esityksen, miten päivystäjien koulutus jaettaisiin Kuopion ja Vaasan kesken.

Selvitys on tehtävä kolmikantayhteistyössä Hätäkeskuslaitoksen, Pelastusopiston ja Vaasan kesken. Hätäkeskuslaitos edustaa siinä työnantajaa ja Pelastusopisto kouluttajaa.

Ministerin mukaan selvityksessä on otettava kantaa koulutuksen aikatauluun, kustannuksiin, opetustiloihin ja opetusmuotoon. Koulutuksesta vastaisi jatkossakin Pelastusopisto.

Toistaiseksi tiedossa ei ole, mitä tutkintokoulutuksen jakaminen tarkoittaisi opiskelija- ja opettajamäärälle Kuopiossa.

Lisäksi tarkoitus on säilyttää yhteistyö Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Jo nyt osa hätäkeskuspäivystäjien opinnoista suoritetaan Tampereella, jossa he saavat opetusta poliisin toimialaan.

Hätäkeskuspäivystäjät käsittelevät etenkin hätäpuheluja ensihoidon, pelastustoimen, poliisin ja sosiaalipäivystyksen aloilta.

Hätäkeskuspäivystäjien tutkintokoulutus kestää 1,5 vuotta, ja se rahoitetaan kokonaan sisäministeriön hallinnon alalta.

Tehtäviä keskitetty

Tällä hetkellä koko Pelastusopistossa opiskelee lähiopetusjaksoilla noin 400–500 opiskelijaa kerrallaan ja henkilökuntaa on noin 130.

Pelastusopiston toiminnot eivät ole uhattuja, sillä opiston pelastus- ja varautumiskoulutuskeskittymään ollaan päin vastoin siirtämässä lisää vastuutehtäviä.

Aiemmin tänä vuonna Pelastusopistolla aloitti ensimmäinen siviilipalvelusmiesten täydennyskurssi, jonka opisto järjestää yhdessä Lapinjärven siviilipalveluskeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisäksi ministerityöryhmä päätti viime viikolla, että Pelastusopisto vastaa jatkossa alueellisten maanpuolustuskurssien ja maakuntien valmiusharjoitusten järjestämisestä. Aiemmin nämä tehtävät ovat olleet aluehallintovirastolla.

Pelastusopisto alkaa kouluttaa siviilipalvelusmiehiä - täydennyskursseja Kuopioon