HS: Nato haluaa tiiviimmät suhteet Suomen kanssa

Sotilasliitto Nato haluaa luoda tiiviimmät suhteet Suomen kanssa. Pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että Nato haluaa vahvistaa Suomen ja Ruotsin kaltaisten niin sanottujen kumppanuusmaiden suhteita sotilasliittoon ja tehdä suhteista poliittisesti entistä merkittävämpiä.

Rasmussen kertoo valmistelevansa uudistuksia, jotka tekisivät yhteistyöstä aiempaa dynaamisempaa. Hän ei tarkenna, millaisia käytännön toimia Natossa kaavaillaan yhteistyön laajentamiseksi. Hän kuitenkin haluaisi, että Suomen ja Ruotsin poliittiset johtajat olisivat enemmän mukana Naton toiminnassa.

Hänen mielestään Suomi ja Ruotsi pääsevät jo nyt Afganistanin kriisinhallinnan osallistujamaina hyvin mukaan päätösten valmisteluun ja tekemiseen.

Rasmussen osallistuu huomenna Helsingissä seminaariin, jonka aiheena on sotilas- ja siviilitoimintaa yhdistävä "kokonaisvaltainen kriisinhallinta".