HS: Potilaan itsemääräämisoikeutta koskeva laki tyssäsi lausuntokierroksen kritiikkiin

Potilaan itsemääräämisoikeutta koskeva laki ei mene läpi tälläkään hallituskaudella, kertoo Helsingin Sanomat.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätyi ratkaisuun lausuntokierroksella saadun kriittisen palautteen takia. Lain valmistelu jatkuu, mutta korjattavaa on sen verran paljon, ettei laki etene enää tällä vaalikaudella.

Lakiluonnosta arvosteltiin muun muassa vaikeaselkoiseksi ja ongelmalliseksi potilaiden tietosuojan kannalta.

Laissa oli määrä kirjata selkeät lakipykälät siitä, mikä on sosiaali- ja terveyspalvelujen potilaan itsemääräämisoikeus ja millä perustein sekä millä tavoin sitä voi rajoittaa.

Tällaisia säännöksiä on monissa laeissa jo nyt, mutta ne puuttuvat kokonaan esimerkiksi vanhustenhuollosta ja kehitysvammaisten hoidosta. Muistisairaat ovat suurin yksittäinen ryhmä, jota uudistus koskisi.