Hallitus perunut toistakymmentä lakihanketta: "En tajunnut, että määrä on noin suuri"

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus on perunut puolentoista vuoden aikana pitkälle toistakymmentä lakihanketta. Lakiesityksiä on joko vedetty kokonaan pois tai niiden voimaantuloa on siirretty alkuperäisestä suunnitelmasta.

Asiantuntija pitää määrää poikkeuksellisen suurena. Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro sanoo, että nykyhallituksen perumistahti tuntuu päihittäneen aiemmat hallitukset, vaikka lakihankkeita on ennenkin vedetty silloin tällöin pois.

– En tajunnut, että määrä on noin suuri, Lavapuro sanoo.

Hänen mielestään hallitusta leimaavat paitsi romukoppaan laitettujen lakihankkeiden määrä myös monissa esityksissä havaitut perustuslailliset ongelmat. Esimerkkeinä hän mainitsee suunnitelmat peruspäivärahaa pienemmästä maahanmuuttajien kotoutumisrahasta sekä rike- ja päiväsakkojen korotukset. Kotoutumisrahaa hallitus perusteli muun muassa Suomen vetovoiman vähentämisellä ja sakkojen nostamista valtion rahakirstun kasvattamisella.

– Nämä eivät ole hyväksyttäviä perusteita.

 

Isoja uudistuksia

 

Sipilä kommentoi jo viime viikolla lainvalmisteluprosessia hallituksen näkökulmasta, kun hän lupasi antaa selvityksen oikeuskansleri Jaakko Jonkan väitteisiin lainvalmistelun ongelmista ja oikeuskanslerin näkemyksien sivuuttamisesta.

Sipilä vakuutti, että hallitus kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta ja lainsäädäntöprosessia. Hänen mukaansa hallitus on ollut kovilla isojen uudistusten vuoksi, jotka ovat olleet pitkään tekemättä. Sipilä sanoi, että työpaine on ollut kova, mutta lakien säätämistä ei ole kiirehditty.

Lavapuron mielestä kiire ja uudistustarve voivat olla osasyy peruttuihin lakihankkeisiin, mutta hallitus on myös tehnyt lainvalmistelussa asioita väärässä järjestyksessä.

Hallitusohjelmassa on linjattu kauaskantoisia ratkaisuja ja alettu toteuttaa niitä ennen kuin on selvitetty vaikutuksia tai sitä, ovatko suunnitelmat perustuslain kannalta toteutettavissa.

Hänen mielestään pitäisi ensin arvioida, millaisia ratkaisuja laki sallii ja säätää asioita siltä pohjalta.