Helsingin poliisipäällikkö pidätetään virasta

Sisäministeriö on päättänyt pidättää Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapion virantoimituksesta. Aapiota vastaan on aiemmin nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Aapion syyte liittyy Helsingin huumepoliisin tietolähdetoimintaan vuosina 2012–2013. Syyttäjä katsoo, että Aapio ei apulaispoliisipäällikkönä valvonut asianmukaisesti Jari Aarnion johtaman huumepoliisin toimintaa.
– Epäily koskee poliisitoiminnassa tapahtunutta virkavelvollisuuden rikkomista. Epäilty on korkea poliisiviranomainen. Kyseessä on johtamiskyky ja myös luottamus poliisin ja muiden viranomaisten toimintaan, sanoo sisäministeriön kansliapäällikkö Esko Koskinen.
Sisäministeri Kai Mykkänen sanoo ministeriön tiedotteessa, että virasta pidättäminen ei ole kannanotto Aapion syyllisyyteen tai syyttömyyteen. Syytteen käsittelyä ei ole vielä aloitettu käräjäoikeudessa.

Virasta pidättäminen voi kestää pitkään

Virasta pidättäminen tulee voimaan heti, kertoo sisäministeriö. Helsingin poliisipäällikön tehtävää hoitaa väliaikaisesti apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen.
Kansliapäällikkö Koskisen mukaan sijaisjärjestely on tilapäinen. Ministeriön ja Poliisihallituksen pyrkimyksenä on lähiviikkoina tehdä pysyvämpi sijaisjärjestely, koska Aapion virasta pidättäminen saattaa kestää pitkään.
– Tietysti toivotaan nopeaa prosessia, sanoo Koskinen.
Se, miten kauan virasta pidättäminen kestää, riippuu Koskisen mukaan ennen kaikkea oikeusprosessin etenemisestä. Virasta pidättämisen jatkoa harkitaan hänen mukaansa kussakin vaiheessa erikseen.

Syytettyinä useita poliisiviranomaisia

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti toukokuun alussa syytteen poliisipäällikkö Aapiota vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kyse on Aapion toiminnasta Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä vuosina 2012 ja 2013.
Syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta on nostettu myös entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta vastaan. Paatero ja Riikonen ovat nykyään molemmat eläkkeellä.
Virkamieslain mukaan virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta rikossyytteen käsittelyn ajaksi, jos syytteellä voi olla vaikutuksia virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Virkamies voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.
Rikossyytteen vuoksi virasta pidätetty virkamies saa puolet palkastaan, kertoo kansliapäällikkö Koskinen. Tämä perustuu virkaehtosopimukseen. Jos virasta pidätetty todetaan oikeudessa syyttömäksi, hän saa palkkansa takautuvasti.
Sisäministeriöstä kerrotaan, että Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikön palkka on 8880,46 euroa kuussa.