Henkilöstömitoitusta aiotaan tiukentaa Kuopiossa

Kuopion kaupungin kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen kertoo, että kaupunki on suunnitellut säästävänsä tänä vuonna muun muassa laskemalla henkilöstömitoitusta tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä sekä muuttamalla Nilsiässä ja Riistavedellä sijaitsevat laitoshoidon yksiköt tehostetun palveluasumisen yksiköiksi. Lisäksi pyritään hyödyntämään aiempaa enemmän yksityisen sektorin tuottamia palveluja esimerkiksi palvelusetelimallin avulla.

Tehostetussa palveluasumisessa henkilöstön vähimmäismitoitus laskee kuluvan vuoden syksyyn mennessä 0,57:stä 0,54:ään ja laitoshoidossa 062:sta 0,6:een. Henkilöstömitoitus kuvaa sitä, kuinka paljon työvuorossa on oltava hoitajia yhtä potilasta kohden.

Edellä kerrotuilla toimenpiteillä saavutetaan kuitenkin vain noin miljoonan euron säästö, joka ei riitä kattamaan palveluntarpeen kasvusta johtuvaa rahoitusvajetta. Korhonen ei osannut sanoa, joudutaanko jostain muusta vielä tinkimään.

Korhosen mukaan kaupungin budjetti on tänä vuonna hoivapalvelujen, sairaalan, kuntoutuksen ja ostopalvelujen osalta vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla.

Ikäihmisten palveluntarve ja sitä kautta myös määrärahojen tarve on kuitenkin kasvussa ikä-ihmisten määrän kasvaessa, mihin ei ole vuoden 2017 talousarviossa varauduttu. Vuonna 2016 yli 75-vuotiaiden määrä kasvoi 3,8 prosenttia.

Korhonen sanoo, että hoitopaikkojen määrä ei näillä näkymin tulevaisuudessa kasva, vaan päinvastoin jopa vähenee hieman. Tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen paikkaa jonottaa Kuopion alueella 45 ihmistä.

– Kantakaupungin alueella on hankalin tilanne tehostetun palveluasumisen suhteen. Kotihoidon henkilöstöresurssia joudutaan vahvistamaan tarpeen mukaisesti, että selviämme. Jos tehostetun palveluasumisen paikkamäärä ei kasva, se luo paineita kotihoitoon.

Korhonen myöntää, että kotihoidon vahvistamisella kaupunki pyrkii siihen, että entistä huonokuntoisemmat voisivat asua kotona. Korhonen sanoo, ettei hoitopaikan saamisen nykyisiä kriteerejä ole kuitenkaan tarkoitus tiukentaa.

Omaisten järkyttävät kertomukset: Näkövammainen dementikkokaan ei saa hoitopaikkaa