Hiihtokeskusten ja ohjelmapalveluiden työriitaan sovintoehdotus, tiistain työsulut perutaan

Hiihtokeskusten ja ohjelmapalveluiden työriitaan on annettu sovintoehdotus, kertoo valtakunnansovittelija Minna Helle.

Helteen mukaan osapuolet ovat sopineet sovintoesityksen antamisen yhteydessä, että tiistain työsulut perutaan.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM vastaavat sovintoehdotukseen tiistaina kello 11.30. Tuolloin osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei kerrota julkisuuteen ennen kuin vastaukset on annettu.

Valtakunnansovittelija Helle kehottaa osapuolia hyväksymään sovintoesityksen, jottei riidan pitkittyminen vaikeuttaisi ratkaisun syntymistä. Suurimmat erimielisyydet ovat koskeneet palkkaratkaisua.

Työnantajia edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan ilmoittamat työsulut tulivat voimaan perjantaina. Työsulku on kohdistunut. Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäseniin, ja sitä on toteutettu eri yrityksissä eri päivinä.

Työsulku on nykyään melko harvinainen toimenpide. Käytännössä se on tarkoittanut, etteivät PAMin jäsenet ole voineet tulla työsulkupäivinä töihin.