Hoivakotikohun aloittanut Esperi Care: selvitys Valviralle toimitettu, tavoitteena Ulrikan toiminnan saaminen takaisin

Hoivayhtiö Esperi Care kertoo toimittaneensa keskiviikkona selvityksen sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valviralle Kristiinankaupungissa sijaitsevan Ulrika-hoivakodin toiminnasta.

Valvira päätti keskeyttää Esperin toiminnan Ulrikassa tammikuun lopulla, koska viranomaisten tarkastuskäynneillä oli havaittu laiminlyöntejä. Aluehallintovirasto kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että hoitokodissa oli liian vähän henkilökuntaa ja että hoitajat eivät olleet perillä vanhusten hoidon tarpeesta.

STT lähetti Esperi Carelle joukon kysymyksiä, joihin vastasi yhtiön aluejohtaja Kimmo Karvonen.

Korjataanko selvityksessä esimerkiksi hoitajamitoitukseen, lääkelupiin ja lääkehoitoon liittyviä puutteita?
 

Selvityksessä on vastattu Valviran esittämiin selvityspyyntöihin, joissa pyydettiin selvitystä esimerkiksi juuri edellä mainittuihin asioihin.

Mitä toimia Ulrikassa on tähän mennessä tehty asiakasturvallisuuden parantamiseksi? 

Tällä hetkellä hoivakoti Ulrikan toiminnan palvelutuotannosta vastaa Kristiinankaupunki.

Miten hoitajamitoituksen puutteet korjataan? Oletteko esimerkiksi palkanneet uutta henkilökuntaa tai vakinaistaneet määräaikaisia? 

Olemme Esperissä aloittaneet prosessin, jossa vakinaistamme ja kokoaikaistamme tuntityöntekijöitä. Esimiesten työpanos on jo kohdennettu kaikissa yksiköissämme yli puoliksi hallinnon puolelle.
Olemme tarkistaneet kaikkien yksiköiden mitoitusta vastaavan hoitajamäärän ja olemme tehneet korjaavat toimenpiteet, jos niihin on tarvetta.

Miten lääkehoidon ja lääkelupien puutteet korjataan? Miten estetään, ettei vääriä lääkkeitä päädy väärille asiakkaille jatkossa? 

Esperissä on käytössä yhteinen, THL:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelmapohja, jonka myös Valvira on hyväksynyt. Tätä käytetään myös Kristiinankaupungin Ulrikan yksikössä.
Päivitämme tällä hetkellä konsernin lääkehoitosuunnitelmaa ja uusi päivitetty lääkehoitosuunnitelma otetaan käyttöön maaliskuun aikana. Olemme uuteen lääkehoitosuunnitelmaan pyytäneet ja saaneet kommentteja myös Valvirasta.

Aluehallintoviraston mukaan vanhuksia oli Ulrikassa puettu hygieniahaalareihin, joita ei pysty itse riisumaan. Hoitajat eivät olleet tienneet, oliko haalareiden käyttöön lääkärin määräys.
Käytetäänkö hygieniahaalareita vielä? Miten varmistetaan, että hoitajat ovat tietoisia lääkäreiden määräyksistä?


Kunnioitamme asukkaiden itsemääräämisoikeutta niin pitkälle kuin se on mahdollista toimintakyky huomioiden.
Asukkailla on mahdollisuus osallistua palvelunsa suunnitteluun ja toteutukseen yksin ja yhdessä omaisensa ja/ tai edunvalvojan kanssa. Rajoittamistoimenpiteitä ja/tai pakotteita käytetään vain omalääkärin ja omaisten yhteisellä sopimuksella ja vain, jos siihen on lain mukainen pakottava tarve, esimerkiksi leikkauksen jälkeinen tilanne tai akuutti aggressiivisuus.
Lääkäri tekee määräaikaisen rajoitteiden käyttöä koskevan päätöksen ja edellä mainitut asiat kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Perustitte työntekijöillenne vinkkikanavan, jonka kautta epäkohtia voi tuoda esille. Onko se ollut käytössä ja miten se on toiminut?

Olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-kanavan, mikä mahdollistaa sen, että henkilöstö voi tarvittaessa antaa palautetta epäkohdista myös anonyymisti. Kanavaan on tullut viestejä.

Mikä on Esperi Caren ja mikä kuntayhtymän rooli tällä hetkellä?

Toiminnan pyöritysvastuu on tällä hetkellä Kristiinankaupungilla. Teemme tiivisti yhteistyötä kaupungin kanssa toiminnan pyörittämisessä. Kaupungin työntekijöiden lisäksi Esperin työntekijöitä työskentelee Ulrikassa.

Uskotteko, että voitte saada vastuun takaisin hoivakoti Ulrikasta?

Tavoitteemme on, että toiminta siirtyy takaisin Esperin vastuulle. Olemme olleet aktiivisesti yhteydessä Valviraan. Selvityspyynnössä olemme vastanneet Valviran esittämiin kysymyksiin. Aikataulukysymyksiä ei vielä ole käsitelty.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.