Huumausaineiden käyttörikoksista suureen osaan liittyy muita, vakavampia rikoksia

Yli 70 prosentilla henkilöistä, joista poliisi kirjaa rekisteriinsä huumausaineen käyttörikoksen, poliisin puuttumisen syynä on jokin muu vakavampi rikos. Huumausaineen käyttörikos tulee silloin ilmi toisen vakavan rikoksen yhteydessä.

Yleisimmin huumausaineiden käyttörikos tulee ilmi rattijuopumuksen ja muiden liikennerikosten yhteydessä.

Rattijuopumusten lisäksi huumausaineiden käyttörikoksia tulee ilmi esimerkiksi pahoinpitelyjen sekä muun häiriökäyttäytymisen yhteydessä.

Liikennerikoksia, pahoinpitelyjä ja varkauksia

Poliisin tietoon tuli viime vuonna lähes 17 000 huumausaineiden käyttörikosta, joista epäiltiin yhteensä reilua 11 000 eri henkilöä. Heistä yli 7 800 henkilöä epäiltiin myös muusta vakavammasta rikoksesta. Vain noin 3 200:lla käyttörikos oli vakavin rikosnimike, mutta ei välttämättä silloinkaan ainoa rikosnimike.

– Huumausaineen käyttörikos on rikosnimikkeenä tarpeellinen. Oleellista on, että henkilön huumausaineiden käyttöön puututaan. Huumausaineiden käyttörikokseen puuttumisen mahdollisuus on poliisille tarpeellinen myös siksi, että se auttaa selvittämään usein huumausaineiden välitysketjuja, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

– Poliisi suhtautuu huumausaineiden liberalisointiin pidättyväisesti. En itse näe perustelluksi, että huumausaineisiin liittyvää rikollisuutta alettaisiin katsoa läpi sormien.

– Eräät puhuvat julkisuudessa, että huumausaineiden käyttörikoksena on kriminalisoitu vain käyttäjään itseensä vaikuttava teko. Olen siitä täysin eri mieltä. Kun meillä viime vuonnakin jäi kiinni tuhansia huumeiden tai sekakäytön takia päissään ajavia, kyse on merkittävästä riskistä.

– Huumeiden käytön takia kuljettajan toimintakyky on väistämättä heikentynyt, ja liikenteessä riskeerattiin näin viime vuonnakin tuhansia muita ihmisiä. Käyttörikokset paljastuvat siis muun tekemisen ohessa: henkilö on törttöillyt liikenteessä tai syyllistynyt varkauteen tai pahoinpitelyyn tai johonkin muuhun rikokseen.

– Näen huumausaineen käyttörikoksen toimivana rikosnimikkeenä, jolla tilanteeseen voidaan puuttua.

– Poliisi ei metsästä käyttäjiä, vaan huumeiden välittäjäporrasta.

Huumelääkkeet yleisin huumerattijuopumuksen syy

Pieni kannabisaktivistien joukko on väittänyt, että poliisin puuttuminen käyttörikoksiin kohdistuisi kannabiksen kokeilijoihin, ensikertalaisiin ja syrjäyttäisi ihmisiä esimerkiksi opinnoista. Poliisihallituksen selvittämien tilastojen mukaan väitteet eivät pidä paikkaansa.

Liikenteessä tehdyt rikokset eli huumerattijuopumukset ovat merkittävin syy käyttörikosten määrän kasvulle.

Lisäksi väite käyttörikosten kohdistumisesta kannabiksen käyttäjiin ei pidä paikkaansa. Ylivoimaisesti yleisin huumausaineesta johtuvan rattijuopumuksen syy on luvattomien huumaavien lääkkeiden käyttö eli huumausaineena on käytetty yleisimmin niin kutsuttuja pameja.

Toiseksi yleisin syy huumerattijuopumuksiin on amfetamiini, kolmanneksi yleisin kannabis ja neljänneksi yleisin metamfetamiini. Poliisin kanssa tekemisiin joutuvista kannabiksen käyttäjistä moni on myös lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttäjiä.

Huumausaineiden käyttöön ylipäätään liittyy paljon muuta rikollisuutta.

– Kyse on kansanterveydellisestä asiasta, mutta lisäksi huumeiden käytöllä on suora yhteys rikollisuuteen, sillä monet käyttäjät rahoittavat käyttöään rikoksilla.

– Poliisi yrittää auttaa tilanteessa, käyttäjiä neuvotaan hoitoon ja tarkoitus on saada huumeidenvälitysketjut vastaamaan teoistaan.

Tausta: Portugalin huumemallissa on paljon samaa kuin Suomen käytännöissä

Tulli ja poliisi paljastivat huumekauppiaita viime vuonna enemmän kuin koskaan ennen

Huumerattijuoppojen määrissä raju kasvu - uusi testilaite kaikille poliisilaitoksille