Hyvä johtaja on nöyrä "tolokun ihminen"

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen otti Valtiopäivien avajaisjumalanpalveluksessa pitämässään saarnassa kantaa hyvään johtajuuteen. Hän muistutti, että Raamatun lukukappaleista nousee esille erityisesti kolme johtajille sopivaa hyvettä: kutsumustietoisuus, nöyryys ja suurisieluisuus.

Vaikka poliitikko ei ole messias, myös hän tarvitsee näyn siitä, että hän on itseään suuremmalla asialla, Jolkkonen sanoi.

– Tämä kutsumustietoisuus ei saa johtaa mielivaltaan eikä ylemmyydentuntoon, vaan päinvastoin nöyryyteen ja palvelumieleen, Jolkkonen kertoi avajaisissa.

– Nöyryyden vastinpariksi tarvitaan suurisieluisuutta, muinaiskreikaksi megalopsykhe, savoksi ”tolokun immeinen”.

Jolkkonen muistutti, että vakiintuneet ja toimivat instituutiot luovat vakautta ja turvallisuutta. Ne luovat edellytyksiä myös yrityselämälle ja järjestötoiminnalla, mutta niiden tehtävä on myös padota pahuutta.

– Vakiintuneissa yhteiskunnissa, joissa vapaus ja järjestys vallitsevat, ihmisluontoon kietoutunut itsekkyys ei pääse nousemaan pinnalle niin selvästi. Tilanne on toinen siellä, missä perimmäiset instituutiot ovat romahtaneet. Silloin kaikenlainen piilossa oleva pahuus pääsee valtaan ja kylvää tuhoa, Jolkkonen sanoi.

– Maailman tapahtumat osoittavat, että vakiintuneet instituutiot palvelevat rauhaa ja oikeutta. Ne eivät ole itsestäänselvyyksiä. Siksi niiden eteen pitää tehdä työtä ja nähdä vaivaa. Tähän palvelustehtävään myös teidät on kutsuttu. Tätä tehtävään tarvitaan juuri nyt, ehkä kipeämmin kuin vuosikymmeniin, Jolkkonen osoitti sanansa päättäjille.