ISYY vastustaa jyrkästi opettajakoulutuksen lopettamista Savonlinnasta

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) mukaan yliopisto on ottamassa askeleita lähemmäs puhdasta massatutkintokoneistoa, jos Savonlinnan opettajakoulutus siirretään Joensuuhun. Ylioppilaskunta on pettynyt tapaan, jolla yliopisto on kantanut rooliaan yhteiskunnallisena toimijana ja vaikuttajana.

Ylioppilaskunnan keskiviikkona julkaiseman kannanoton mukaan Savonlinnan kampuksen kohtalo on nostanut opiskelijoiden keskuudessa aiheellisen huolen opetuksen ja opetustilojen laadusta sekä monipuolisuudesta.

Kannanoton mukaan epävarmuus tulevaisuudesta on heijastunut myös opetushenkilökuntaan, mikä on näkynyt kontaktiopetuksen laadun heikentymisenä.

– Siirtämällä opettajankoulutuksen Savonlinnasta Itä-Suomen yliopisto amputoi elinvoimaisen ja toimivan jäsenen sen sijaan että jatkaisi profiloitumista koulutuksen monipuolisuuden ja laadukkuuden kautta. Näinä aikoina tulisi keskittyä vahvuusalueiden ylläpitämiseen, ei niiden rampauttamiseen, toteaa kannanotossa hallituksen puheenjohtaja Juho Ikonen.

Toteutuessaan opetuskoulutuksen siirtohanke merkitsisi Savonlinnan kampuksen loppumista. Kannanoton mukaan Savonlinnan pienen kampuksen ilmapiiri rohkaisee opiskelijoita ylittämään itsensä, tukemaan toisiaan sekä pysymään opintojen ja elämän syrjässä kiinni.

– Opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat ISYY:n käsityksen mukaan Savonlinnassa paremmalla tasolla kuin muissa kampuskaupungeissa. Esimerkkeinä tästä ovat opiskelija-asuntotilanne, kesätyö- ja harjoittelupaikat sekä vapaa ajanviettomahdollisuudet, kannanotossa todetaan.

Opettajakoulutuksen kohtalo taas harkintaan