Iso uudistus: Palomiesten ammattikoulutuksen kesto voi tuplaantua

Palomiesten ammattikoulutus aiotaan muuttaa täysin uudeksi Suomessa. Palomiesten ammattiopinnot esitetään muutettavan 3–3,5 vuotta kestäväksi koulutukseksi nykyisen 1,5 vuoden sijasta.

Samalla opintoja muutettaisiin niin, että kaikki palomiehet saisivat perustutkinnossaan myös terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyden. Iso osa palomiehistä työskentelee myös ambulansseissa.

Pelastusalalla on oltu vakuuttuneita siitä, että alan työntekijöille tarvitaan terveydenhuollon ammattitutkinnot.

Pelastusopisto etsimään yliopiston kumppaniksi?

Sisäministeriön työryhmä esittää myös, että Pelastusopistolle annettaisiin tehtäväksi valmistella yhteistyötä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa, jotta pelastustoimeen luotaisiin jatkossa myös mahdollisuus jatkaa opintojaan tiedekorkeakoulututkintoon asti.

Valtion rahoittama ja suoraan sisäministeriön alainen Pelastusopisto sijaitsee Kuopiossa.

Nykyään palomiehet opiskelevat 1,5 vuoden ammatillisen perustutkinnon. He valmistuvat pelastajiksi. Jatko-opinnoissa on mahdollisuus suorittaa erikoisammattitutkinto eli alipäällystökurssi sekä amk-tasoinen päällystötutkinto.

Suoria jatko-opintomahdollisuuksia ei ole, vaikka alan ylimmiltä virkamiehiltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi pelastusalalla haluttaisiin entistä korkeatasoisempaa tiedetutkimusta.

Sisäministeriön pelastusosaston asettama työryhmä selvitti ministeriön tilauksesta pelastusalan koulutuksen kehittämistä. Ryhmä esittää palomiesten koulutukseen kahta eri vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa peruskoulutus pitenisi kolmeen vuoteen, mutta se olisi edelleen ammatillinen perustutkinto. Oppilailla säilyisi silloin ilmainen ruokailu ja asuminen Pelastusopistolla Kuopiossa.

Koulutustaso nousisi selvästi jatko-opinnoissa eli alipäällystö suorittaisi alemman ammattikorkeakoulututkinnon.

Toinen vaihtoehto on, että palomiesten perustutkinto olisi jatkossa alempi ammattikorkeakoulututkinto niin kuin poliiseilla. Viranomaisten perustutkintojen koulutustaso olisi silloin samanlainen.

Arvion mukaan koulutus voisi houkutella paremmin hakijoita. Toisaalta ruokailu ja asuntoasuminen muuttuisivat maksullisiksi ja koulutus kestäisi 3,5 vuotta.

Alipäällystöksi opiskeleminen olisi jatkossa erikseen valittava erikoistumisopintojen jakso.

Sisäministeriön työryhmän mukaan pidempi koulutusvaihtoehto sopisi nykyiseen toimintaympäristöön, jossa henkilöstön osaamisvaatimukset ovat nousseet. Työryhmä pitää alemman korkeakoulututkinnon opiskelemista heti alan perustutkintona myös kustannustehokkaana.

Uutta lisäkoulutusta tarjolle

Alalla jo nyt työskentelevien ammattitutkinnot eivät muutu hyödyttömiksi. Sisäministeriön työryhmä esittää kuitenkin, että niiden päivittämiseksi tarjolle tulisi erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksen moduuleita.

Jos terveydenhuollon tutkinto ei olisi suoraan Pelastusopiston järjestämän tutkinnon osana, työryhmä esittää, että pelastuslaitokset järjestäisivät työntekijöilleen mahdollisuuden tutkintoon terveydenhuoltoalan oppilaitoksessa.

Esitykset ovat aivan uusia eikä niistä ole tehty vielä jatkopäätöksiä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Pelastuslaitokset esittävät pelastusalan koulutusta myös tarkastajille ja hoitajille

Hätäkeskuspäivystäjiä koulutetaan lisää ensi vuonna - kaksikielinen kurssi aloittaa

Pelastuslaitokset varautuvat ottamaan apua vastaan – iso romahdus voisi vaatia apua