Itä-Suomen yliopisto irtisanoo 24 työntekijää

Itä-Suomen yliopisto irtisanoo luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta 24 työntekijää. Tiedekunnan yt-neuvotteluiden henkilöstövähennykset koskevat yhteensä 28 työntekijää, joista irtisanottujen lisäksi lomautetaan kolme ja osa-aikaistetaan yksi työntekijä.

Yliopisto arvioi vähennystarpeen alun perin olevan 65 henkilöä. Yt-neuvottelut päättyivät 18. toukokuuta.

Henkilöstövähennykset kohdistuvat biologian, fysiikan ja matematiikan, tietojenkäsittelytieteen sekä ympäristötieteen laitoksiin ja Ilomantsissa sijaitsevaan Mekrijärven tutkimusasemaan.

Metsätieteitä opiskellaan Joensuussa. Luonnontieteistä Kuopiossa opetetaan muun muassa tietojenkäsittelytiedettä.

Yliopiston hallitukselle esitetään biologian laitoksen ja ympäristötieteen laitoksen yhdistämistä vuoden 2016 alusta sekä Mekrijärven tutkimusaseman lakkauttamista vuoden 2016 loppuun mennessä.

Syyt henkilöstövähennyksille ovat taloudellisia, tuotannollisia ja toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvia. Vähennyksillä ja muille suunnitelluilla toimenpiteillä varaudutaan myös kiristyvään taloudelliseen tilanteeseen.

Yt-neuvotteluiden piirissä olleiden neljän laitoksen ja tutkimusaseman perusrahoituksen tulos oli alijäämäinen vuosina 2013 ja 2014.