Itä-Suomen yliopisto sai karjalan kielen aineistoa lahjoituksena

Kotimaisten kielten keskus on lahjoittanut karjalan kielen aineskokoelmansa Itä-Suomen yliopistolle. Luovutettu aineisto sisältää karjalan murteiden sana-arkiston kokonaisuudessaan, eli noin 550 000 arkistolippua.

Aineisto on kerätty pääosin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla. Koko aineisto on digitoitu, ja se on ollut pohjana vuonna 2005 valmistuneelle Karjalan kielen sanakirjalle, joka löytyy Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilta.

Lahjoitukseen kuuluu lisäksi ennen julkaisematonta ja hyödyntämätöntä karjalan tutkimusaineistoa, joka on peräisin muun muassa akateemikko Pertti Virtarannan ja muiden suomalaisten karjalantutkijoiden tutkimusmatkoilta.

Karjalan kieli ja kulttuuri on ollut Itä-Suomen yliopiston oppiaineena vuodesta 2009. Tutkimusaineistojen luovutus on osa karjalan kielen tutkimuksen keskittämistä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle.