Jäämeren radasta tulisi yli kahden miljardin hintalappu Suomelle

Jäämeren radan reitiksi jatkoselvitystä varten on valikoitunut Rovaniemi–Kirkkoniemi-reitti, kertoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) tiedotustilaisuudessa. Kirkkoniemi sijaitsee Pohjois-Norjassa lähellä Venäjän rajaa.

Reitin kokonaiskustannukset olisivat ministeriön mukaan noin 2,9 miljardia euroa, joista reilut kaksi olisi Suomen vastuulla. Halvin vaihtoehto olisi ollut Kemi-Tornio-Narvik-reitti, mutta ministeriön mukaan se ei juuri parantaisi Suomen logistista asemaa ja Lapin saavutettavuutta.

Radan arvioidaan avautuvan liikenteelle vuonna 2030. Kuljetukset koostuisivat pääasiassa mineraaleista, kalatuotteista, raakapuusta ja metsäteollisuuden jalostustuotteista, ministeriö kertoo.

Rataan liittyy ministeriön mukaan haasteita ympäristövaikutusten kannalta ja lisäksi se vaikuttaa porotalouteen ja saamelaisiin. Tilaisuudessa puhunut kansanedustaja ja Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) uskoo, että erilaiset intressit pystytään sovittamaan yhteen. Hänen mukaansa porotalouteen liittyvät haasteet pystytään huomioimaan niin, että rata tuottaa mahdollisimman vähän haittaa.

Ministeriö pyysi viime kesänä Liikennevirastoa selvittämään yhteistyössä Norjan liikenneviraston kanssa Jäämeren rataa. Radan uskotaan hyödyttävän muun muassa Lapin kaivosteollisuutta ja matkailua.