Jäät heikkenemässä Etelä- ja Lounais-Suomessa

Sään lauhtumisen ja kasvaneiden virtaamien takia jokien jäät ovat heikentyneet tai sulaneet osin tai kokonaan etelä- ja lounaisrannikon vesistössä. Myös järvien jäät ovat näillä alueilla alkaneet ohentua, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Vesisateet ja lumien sulaminen ovat kasvattaneet virtaamia Etelä- ja Lounais-Suomen joissa. Järvien vedenpinnat ovat puolestaan keskimääräistä korkeammalla Järvi-Suomen alueella.

Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan nousevan yli Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaisen normaalivyöhykkeen ylärajan. Vedenkorkeuden nousua vähennetään lisäjuoksutuksin.

Myös Oulujärven vesistöalueen järvet pysyvät ympäristökeskuksen mukaan tässä kuussa selvästi ajankohdan keskimäärää korkeammalla.