Jänisjahti alkoi jo aamuhämärässä

Jänisjahti eli metsäjäniksen ja rusakon metsästyskausi on alkanut.

Jäniskannat ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan mukaan runsaita kummankin lajin osalta. Metsästyskauden aikana ammutaan noin 200 000 metsäjänistä ja 70 000 rusakkoa.

Tänään alkaa myös merilinnustus eli allin, isokoskelon ja tukkakoskelon metsästys.