Jännevirran sillan rakentamiselle lupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt luvan uuden Jännevirran sillan rakentamiselle. Jännevirran ylittävän nykyisen huonokuntoisen sillan viereen rakennetaan uusi yhteensä 560 metriä pitkä kiinteä silta.

Sillan rakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi syksynä, ja uuden sillan on määrä olla valmis syksyllä 2018.

Rakentamisen aikana tieliikenne jatkuu ilman suuria häiriöitä nykyisen sillan kautta, kunnes uusi silta otetaan käyttöön.

Vesiliikenteelle ja uitolle rakentamisesta aiheutuu tilapäisiä rajoitteita, mutta kaiken kaikkiaan vaikutukset liikenteelle jäävät vähäisiksi.

Jännevirran melko voimakkaasta virtauksesta johtuen myös rakennustöiden vaikutusten vesistöön arvioidaan jäävän vähäisiksi. Vesistövaikutuksia seurataan jatkuvatoimisilla mittauksilla ja vesinäytteiden avulla.

Hanke sijoittuu Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan rajalla Jännevirran salmeen, noin 10 kilometriä Kuopion keskustasta koilliseen. Kuntaraja kulkee Jännevirran salmen keskellä. Länsiosa sijoittuu Siilinjärven ja itäosa Kuopion alueelle.